Dagblad010 |  Het begrip renovatieproject is achterhaald.

 Het begrip renovatieproject is achterhaald.

mainImage

Vroeger was het zo dat een renovatie betekende dat de huurders aan hun woningcorporatie konden laten weten of zij instemden met de voorgestelde verbetering. Of niet. Als zeventig procent van de huurders zich akkoord had verklaard, dan ging het door. Die andere dertig procent (weigeraars) moest dan automatisch meedoen en kon het renovatieproject niet meer tegenhouden.

Tegenwoordig is het anders.

Neem bijvoorbeeld het door Vestia als renovatieproject gedefinieerde plan met het Talmablok in Bergpolder. In dit blok worden 61 goedkope, slecht onderhouden woningen gestript. Alleen de buitenkant blijft staan. Er komen duurdere woningen voor terug.

Alle 61 huurders hebben van Vestia te horen gekregen, dat ze weg moeten. Ook als zeventig procent van het Talmablok tegen is, zal dat gebeuren. Want Vestia noemt het weliswaar een renovatieproject, maar in werkelijkheid is het gewoon een sloopproject, waarbij de bewoners niets voor het kiezen hebben.
Zij moeten simpelweg hun huis uit, huurovereenkomst wordt ontbonden en via Woonnet mogen ze iets nieuws gaan zoeken.

Voor de 103 bewoners van het Patrimonium’s Hof in Bloemhof geldt precies hetzelfde. Ook een Vestia-plan. Alle huurders moeten weg. Niks geen zeventig procent-regeling of zo. Hun woningen worden flink onder handen genomen. Eindresultaat zal zijn: duurdere sociale huur- en nog duurdere vrijesectorwoningen.

Te duur voor de mensen, die op dit moment nog in het Patrimonium’s Hof wonen. De 103 gezinnen moeten - klinkt eentonig - hun oplossing zoeken via Woonnet. Huishoudens met een bruto jaarinkomen van boven de 41.056 euro krijgen voor hun zoektocht zelfs geen urgentieverklaring.

Vroeger waren renovatieprojecten louter bedoeld voor de eigen huurders. Maar die tijd is - een paar uitzonderingen daar gelaten, zoals bijvoorbeeld de Lijnbaanflats, waar Vestia er trouwens ook een puinhoop van maakt - voorbij.

Bij renovatieprojecten moeten huurders tegenwoordig achterdochtig zijn. Kan zomaar zijn dat hun huisbaas hen weg wil hebben.

Bewoners van het Talmablok en Patrimonium’s Hof kunnen er over meepraten. En zolang de rechter dit soort toestanden van corporaties niet een halt toeroept, zullen nog heel wat ‘renovatieprojecten’ in Rotterdam leiden tot slecht nieuws voor huurders van goedkope, slecht onderhouden corporatiewoningen.