mainImage

Laat Aboutaleb zich niet met Israël bemoeien

Afbeelding is niet meer beschikbaar
24 mei 2018, 20:41 uur
Columns

Denk wil de onpartijdige burgemeester misbruiken door hem naar Israël te sturen.

Toen mijn vrouw en ik de haven van Haifa invoeren, was het eerste dat we hoorden de oproep tot gebed van een moskee. Niet iets dat je verwacht als je voor de eerste keer de Joodse staat Israël binnenkomt. Vrijwel iedere dag is die staat in het nieuws. In mijn jeugd in sympathieke en gunstige zin, maar tegenwoordig is dat een stuk minder. De oorzaak hiervoor is het klakkeloos overnemen van de kritiek uit Islamitische hoek door politiek correct (zie mij eens deugen) Nederland.

In West Sahara worden de daar levende volkeren, zoals de Toeareks gekoloniseerd door Marokko. De VN heeft zich duidelijk verzet tegen deze annexatie. Het Internationaal Gerechtshof spreekt over een bezetting. Misschien kan de burgemeester daar ook even over klagen?

Noord Cyprus is bezet door Turkije. Vele orthodoxe kerken zijn verwoest. Ook hier spreekt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over illegale bezetting. Misschien kan de burgemeester daar ook even over klagen?

De Koerden werd na de Eerste Wereldoorlog een eigen staat beloofd, maar daar is niets van gekomen. Hun grondgebied wordt sindsdien bezet door vier andere landen waaronder Turkije. Misschien kan de burgemeester daar ook even over klagen.

De geschiedenis van het Midden Oosten kent diverse bezettende machten. De laatste eeuwen leden de meeste landen onder het juk van de Turkse Ottomanen, maar als je de recente geschiedenisboeken leest waren het vooral de Engelsen en Fransen de koloniale ploerten, die de plaats van de Turken na 1918 overnamen.

Niet goed te praten, maar te plaatsen in de tijdgeest. De Engelsen hadden overigens de beschaving om ondanks hun militaire overwicht Mekka en Medina niet te betreden.

In de ambivalente houding over bezetting in het verleden en nu valt op dat moslims alleen bezwaar maken en commentaar hebben op bezetting door niet moslims. Dat is verklaarbaar. Hun God is het met ze eens! In de Koran (Allah’s onherroepelijke woord) wemelt het van de passages gericht tegen ongelovigen*.

Tijdens één anti-Israël demonstratie in de stad riepen de betogers. “Khaibar, Khaibar, ya Yahud, Jaish-Muhammad saya’ud [Khaibar, Khaibar, oh joden, het leger van Mohammed zal terugkeren].”

Zij refereerde hierbij aan de moord op Joden in Medina, die op bevel van Mohammed werden onthoofd. Wij noemen het antisemitisme.

De houding van Israël ten opzichte van de Arabieren in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever is discutabel en soms uitermate hard. Helaas is dat het lot van vele minderheden op onze planeet en de beschaafde wereld moet zich dat aantrekken, maar dan ook consequent! Dus ook gaan voor niet Islamitische minderheden in moslimlanden zoals Armeniërs in Turkije Christelijke Assyriers, Yezidis, Druzen, Chaldeese Katholieken in Syrië en Irak, Ortodoxen in Libanon, Parzanen (aanhangers Zaratoestra)in Iran, Protestanten in Indonesië, Katholieken in Pakistan, Kopten in Egypte enz. enz. enz.

Moet de burgemeester echt al die landen af?
Nee toch, hij heeft hier genoeg te doen.

*Ik heb een vertaling van de Koran door prof. dr. J.H. Kramers. Zoek in het woordenregister onder Joden en Ongelovigen. Je schrikt je rot.

 


Foto: Digitaal Dagblad