mainImage

Menskracht op Zuid

2 december 2021, 23:23 uur
Columns

De PvdA is er voor alle rotterdammers. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, werk, onderwijs, gezonde en groen leefomgeving, cultureel aanbod en ga zo maar door.

Om alle Rotterdammers gelijke kansen te geven, zullen we ongelijk moeten investeren. Want niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. En dat is nooit een eenmalige actie, maar een lang volhouden.

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid doen we dat. We kunnen ons erg vinden in de uitgangspunten die daarvoor in de notitie staan. Menskracht voor Zuid. Daar gaat het om. De huidige en de toekomstige bewoners op Zuid een krachtige basis geven.

Aandachtspunten blijven er waar het gaat om onderwijs. Leerlingen in Nederland moeten sowieso veel te vroeg kiezen, maar als je dan óók nog eens op je 13e à 14e naar een andere school zou moeten omdat een techniek-profiel niet op jouw school wordt aangeboden . . . . 41% van de vmbo-leerlingen op Zuid kan daar niet voor kiezen tenzij je je vriendjes en vriendinnetjes vaarwel zegt, de docenten, de vertrouwde school.

Als het gaat over gelijke kansen, het motto van ons onderwijsbeleid, en keuzevrijheid….dat moet en kan anders. Daarom willen wij met de schoolbesturen kijken hoe we die drempel kunnen verlagen door veel meer scholen een breder pakket te laten aanbieden aan hun leerlingen. Financiële overwegingen mogen ons niet in de weg staan om kinderen een goede toekomst te bieden en kansen op de arbeidsmarkt.