Dagblad010 | Nourdin el Ouali acteert een klein begrijperdje

Nourdin el Ouali acteert een klein begrijperdje

mainImage

Tijdens een bijeenkomst in Arminius over bedreigen van afvalligen (van de Islam) zat Nourdin el Ouali (Nida) in het panel. Tijdens zijn  met veel moeilijke woorden gespekte betoog begon het langzaam tot me door te dringen: Hij gebruikt een begrip waar hij de betekenis niet van kent.

Als schoolmeester word je regelmatig geconfronteerd met leerlingen die het gewoon niet begrijpen of zoals we in de vergadering wel een gekscherend zeiden: een klein begrijperdje hebben. Over het algemeen betekent dat voor een goed docent, niet je verhaal nog een keer herhalen maar een andere invalshoek kiezen. Lukt het dan weer niet, dan maar adviseren veel uit het hoofd te leren om zo een zesje te bewerkstelligen.

Of dat zesje er ooit gaat komen voor el O. is de vraag. In Arminius brak hij een lans voor 'secularisme'. Dat betekent dat de samenleving zo min mogelijk beïnvloed wordt door religie. Dus niet iets dat in de donorlanden van het Nederlands salafisme c.q. islamofascisme wordt gepraktiseerd. Hij gebruikte het eigenlijk als benaming van de absolute scheiding tussen kerk (moskee) en staat. Iets dat volgens hem met voeten getreden wordt, maar het enige dat daarna volgde was dat politieke partijen zich niet met religie mogen bemoeien!

Het duurt even voordat zoiets doordringt, omdat zijn partij nou exact het tegenovergestelde nastreeft. Toen begreep ik het: Leefbaar Rotterdam wilde geloofsafvalligen beschermen en el O. vindt dat een religieuze kwestie. De staat of een politieke partij mag zich niet bemoeien met doodsbedreigingen aan mensen die zeggen atheïst te zijn, omdat die bedreigingen voortvloeien uit een boek dat in 622 na Christus door een engel is gedicteerd aan een analfabete Arabier.

In dat boek staat overigens ook dat el O. superieur is, omdat hij gelovig is. Hij heeft het volgens mij gretig geaccepteerd.

Nu moet je - voor je tot een oordeel komt - altijd ook een andere invalshoek hebben. Die liet niet lang op zich wachten want na het schofferende optreden van een imam bij de kleine enquête commissie over buitenlandse financiering aan moskeeën reageerde el O. publiekelijk op een met belastinggeld onderhouden linkse propaganda website*. Een site waar men overigens waarschuwen tegen salafisme veel gevaarlijker vindt dan het salafisme zelf.

Volgens hem is de commissie, bestaande uit gekozen volksvertegenwoordigers, het probleem en de onbeschofte imam is het slachtoffer.

Ondanks dat een getuigende vrouw werd bedreigd en een Marokkaanse imam waarschuwde voor de steeds groter wordende sociale druk die geloofsfanaten uitoefenen. Dat el O. dus openlijk voor de meest onverdraagzame vorm van de islam kiest is geen nieuws, wel dat hij zich zogenaamd tegen “secularisatie” verzet, want dat is de achtergrond van mijns inziens zijn niet al te slimme argumentatie.

Een staatscommissie mag zich volgens hem helemaal niet met religieuze zaken bemoeien. Daarbij bestaat de commissie voor een groot deel uit ongelovigen en die zijn natuurlijk in tegenstelling tot moslims erg bevooroordeeld. Misschien moeten we door de islam geïnspireerde terroristen dan ook maar met rust laten? Politie en rechters zullen immers ook wel vooringenomen zijn.

De omstreden imam gaf overigens zelf ook nog een demonstratie van de neiging zijn ideeën op te dringen. Niet alleen wenste hij bij een talkshow zelf geen alcohol voor zich te hebben, maar ook anderen mochten dat niet! Islamitisch secularisme (sic) in de praktijk: We dwingen - als we de kans krijgen – ook andersdenkenden onze standpunten en manier van leven over te nemen. Het is dus te hopen dat na deze demonstratie van onverdraagzaamheid ook deugdzaam Nederland in de gaten heeft gekregen al die jaren een adder aan de borst te hebben gekoesterd.

PS

In Madrassa’s (Islamitische scholen) worden leerlingen gedwongen delen van het door de engel gedicteerde boek uit hun hoofd te leren. El O. heeft dus ervaring met stampwerk, maar of dat hem bij mij een zesje op gaat leveren? Ik betwijfel het.

* https://joop.bnnvara.nl/opinies/nida-niet-moskee-maar-parlementaire-commissie-is-gevaarlijk