Dagblad010 | Openbaar optreden Havensteder-commissaris

Openbaar optreden Havensteder-commissaris

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaarDe Jonge Socialisten Rijnmond organiseren een debat over ‘sloop en nieuwbouw in deze collegeperiode’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 29 januari in De Leeszaal West aan het Rijnhoutplein 3 in Rotterdam. 
Op zich een leuk initiatief. Als belangrijkste gast is uitgenodigd PvdA-kopstuk van weleer, Pim Vermeulen. 
Het is de bedoeling dat hij als voormalig wethouder van stadsvernieuwing - dat was hij van 1982 tot 1994 - een terugblik en een vooruitblik op de stadsvernieuwing zal geven. 
Het is opvallend dat de Jonge Socialisten Rijnmond hun keus hebben laten vallen op Vermeulen voor deelname aan het debat. Want diezelfde Vermeulen - gepensioneerd in 2008 als directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten - is sinds 2011 lid van de Raad van Commissarissen van Havensteder. Oftewel, sinds 2011 stemt commissaris Vermeulen in met een reeks van twijfelachtige zaken, waar Rotterdams op een na grootste woningcorporatie mee bezig is. 
Lezers van kjonker.blogspot.nl weten precies waar het om gaat.


De corporatie laat notarissen en sommige leden van de Raad van Commissarissen vrijuitgaan, nadat er omvangrijke fraude heeft plaatsgevonden. Havensteder stopt in de doofpot wat er heeft plaatsgevonden in de stichting VH2000+, die villa’s zou gaan bouwen in Curaçao. Naar die zonnige bestemming maakten leden van de Raad van Commissarissen, topmannen van de corporatie en bevriende zakenrelaties snoepreisjes. 


Havensteder pampert de grootste, overgebleven fraudeur - oud-directeur Henk S. - door de afbetaling van een schadevergoeding van ruim een miljoen euro uit te stellen tot 2030. Met andere fraudeurs is Havensteder gewoon zaken blijven doen. Havensteder pakt wanbetalende huurders daarentegen hard aan.
Havensteder doet heel erg zijn best om leegkomende huurwoningen te verkopen. Of de huren daarvan op zeer forse wijze te verhogen. Of megaprijzen te vragen voor kamers. Havensteder verkoopt zelf verwaarloosde huurwoningen in verhuurde staat aan huisjesmelkers. Is van plan om twaalf complexen in Rotterdam West aan commerciële partijen te verkopen. Havensteder doet tegen beter weten in alsof het transparant is. Betuttelt haar huurdersorganisatie De Brug.
Havensteder maakt bij nieuwbouwproject Smeetsland een geheime afspraak dat de te realiseren sociale huurwoningen na verhuizing van de eerste bewoners worden overgeheveld naar de vrije sector. Havensteder geeft huurders van 1300 te renoveren woningen in Vreewijk een veel te lage verhuiskostenvergoeding. 
Havensteder blijft haar 220.000 euro per jaar verdienende directeur Hedy van den Berk herbenoemen. 

Havensteder verklaart kjonker.blogspot.nl tot niet te vertrouwen persona non grata, omdat deze enthousiaste blogger alleen maar ‘zure stukjes’ schrijft en lastige vragen stelt. 
En dat alles gebeurt met instemming van commissaris Pim Vermeulen

De Jonge Socialisten Rijnmond hadden toch beter iemand anders kunnen uitnodigen om gezellig en constructief terug en vooruit te blikken op de stadsvernieuwing.Foto: Digitaal Dagblad