Dagblad010 | Plannen voor 8000 huurwoningen van 950 euro

Plannen voor 8000 huurwoningen van 950 euro

mainImage

De ambitieuze plannen van wethouder Bas Kurvers om de bouw van woningen in het middensegment te stimuleren staan in schril contrast met de bouw van sociale huurwoningen. De Rotterdamse woningcorporaties hebben de afgelopen jaren niet tot nauwelijks gebouwd in de stad. Woonbron en Vestia scoorden een productie van nul.

Havensteder is met allerlei plannen bezig. Het merendeel van wat deze corporatie bouwt, komt na de eerste mutatie echter in de vrije sector terecht. Telt dus niet mee.
Woonstad Rotterdam leverde onlangs 37 sociale huurwoningen op in Hillesluis. Woordvoerder Eric Smulders voegt daar aan toe dat er in 2018 nog circa honderd nieuwe woningen met een huur van onder de 720 euro bij zijn gekomen door transformatie. Zoals het ombouwen van woonblokken. Maar, zo laat Smulders weten, “of transformatiewoningen worden meegeteld bij de 3600 uit het coalitieakkoord zoek ik nog uit”.

Een bouwproductie van 37 sociale woningen is nogal magertjes als je het vergelijkt met de 8000 woningen in het middensegment, die Kurvers er tot 2030 graag bij wil zien komen in Rotterdam. Met huren van 950 euro voor een flatje van 50 vierkante meter in het centrum. Prachtige woonruimte voor een politieagent of een onderwijzer, zo vindt de wethouder.

In zijn Actieplan Middenhuur, waarvoor hij morgen steun hoopt te krijgen van de gemeenteraadscommissie bouwen en wonen, stelt de wethouder ook voor om door te gaan met het liberaliseren van corporatiewoningen. Leidt tot het zomaar verhogen van huren van 700 naar boven de 1000 euro. Zonder dat de geliberaliseerde woning is verbeterd. Kassa voor de corporatie. De woningzoekende politieagent betaalt het gelag.

Voorts wil Kurvers in de toekomst vaker met corporaties afspreken dat hun sociale nieuwbouwwoningen slechts voor korte tijd, tien jaar, goedkoop blijven. En last but not least: Kurvers wil dat de corporaties zelf ook vrijesectorhuurwoningen van 720 tot 900 euro gaan bouwen.

Dat mogen ze op dit moment niet. Dat komt omdat corporaties bedoeld zijn voor huisvesting van de minder draagkrachtigen onder ons. Maar de wethouder hoopt in ‘Den Haag’ te kunnen regelen dat ze toch toestemming krijgen voor de bouw van duurdere huurwoningen.

De kans dat dat lukt, is groot. Want bij alle Rotterdamse corporaties heeft de afdeling ‘nieuwbouwprojecten sociale sector’ al jaren niets te doen. De mensen van die afdeling zullen maar wat blij zijn als ze zich met nieuwe projecten kunnen gaan bezighouden. Niemand - en zeker Kurvers niet - maalt erom dat woningcorporaties hun tijd, energie en geld straks weleens zouden kunnen gaan stoppen in projecten, die onbetaalbaar zijn voor hun doelgroep.