Dagblad010 | Rise gaat niet door
mainImage

Rise gaat niet door

3 augustus 2021, 16:07 uur
Columns

Het project Rise aan het Hofplein is kansloos. Het is een ambitieus plan voor Rotterdams hoogste woontoren van 250 meter, plus nog twee wat kleinere torens. Gaat in totaal om 1300 nieuwe woningen. Maar helaas pindakaas.

Rise gaat niet door. Dat komt omdat de 226 sociale huurwoningen tellende Pompenburgflat, die zou moeten wijken voor Rise, gewoon blijft staan.

Dat is geen boude bewering, maar veeleer een nuchtere constatering.

De huurders van de flat hoeven zich nergens zorgen om te maken. Hun wordt weliswaar schrik aangejaagd door Havensteder en de gemeente, die druk bezig zijn met het maken van een sloopplan voor de door Carel Weeber ontworpen Pompenburgflat. Maar dat plan mist voldoende juridische grondslag om er een succes van te maken. Die 226 woningen - de een vindt ze inderdaad mooier dan de ander - aan het Pompenburg mankeren nagenoeg niets. De huurders zijn er gelukkig. Betalen voor hun mooie plek midden in de stad weinig huur. Havensteder begeeft zich dan ook op glad ijs als zij zou overgaan tot het vorderen van een ontbinding van de huuroverkomsten met die honderden huurders.

In Rotterdam is geen kantonrechter meer te vinden zijn, die een corporatie toestemming gaat geven om huurders op straat te zetten als zich een plan zoals Rise aandient. Met de Tweebosbuurt lukte het zelfs al niet.

Mocht Havensteder het toch laten aankomen op het voor de rechter slepen van die 226 huurders van de Pompenburgflat, dan zou het vonnis wel eens als volgt kunnen luiden:

"Kortom, er zijn geen motieven van financiële of bouwkundige aard. Het sociaal maatschappelijke motief dat Havensteder naar voren brengt voor Pompenburg vloeit niet, althans onvoldoende, voort uit de door haar overgelegde stukken. Op stedenbouwkundig vlak geldt dat niet is aangetoond dat dit deel van de wijk niet in stand zou kunnen blijven. Alle omstandigheden in samenhang bezien leiden tot het oordeel dat de huidige herstructureringsplannen de strenge toets van het dringend eigen gebruik niet kunnen doorstaan. De vordering van Havensteder wordt daarom afgewezen".

Op juridische procedures zitten die 226 huishoudens in de Pompenburgflat niet te wachten. Het verstoort het woongenot. Het zaait tweespalt (want er zijn ook bewoners die weg willen). Het risico dat de rechter voor Havensteder kiest, is klein. Maar het blijft iets waar je als tevreden huurder toch elke dag mee bezig bent.
En dat is toch iets vervelends.

Temeer omdat het wordt veroorzaakt door een plan, dat helemaal niet doorgaat.