Dagblad010 | Schiebroek-Zuid blij gemaakt met dooie mus

Schiebroek-Zuid blij gemaakt met dooie mus

mainImage

Het is bijna te mooi om waar te zijn.
De huurders van 980 slecht onderhouden woningen van Vestia in Schiebroek-Zuid mogen in hun wijk blijven als er gesloopt gaat worden. Is er na sloop geen sociale huurwoning meer beschikbaar, dan kan men verhuizen naar nieuwe sociale woningen, die rond Schiebroek zullen komen.

Wethouder Bas Kurvers kreeg vorige week van de gemeenteraad de opdracht om dit voor elkaar te krijgen. Er is weliswaar nog lang geen kant-en-klaar plan, waarin staat welke blokken flats en eengezinswoningen zullen verdwijnen. Maar dat weerhield de gemeenteraad er niet van om de motie ‘Bewoners Schiebroek blijven in de wijk’ aan te nemen. Alleen Leefbaar Rotterdam was tegen.

Om hoeveel woningen het gaat, is nog onbekend. Maar niemand zal verbaasd zijn als er vijfhonderd tegen de grond gaan. Aangezien daarvoor in de plaats uiteraard duurdere huur- en koopwoningen terugkomen, moeten pakweg 500 Schiebroekse Vestia-huurders naar elders. Naar het ‘nieuw sociaal programma dat juist wordt toegevoegd in wijken en ontwikkelingen rond Schiebroek Zuid’, zoals Kurvers het omschrijft. Dit ter geruststelling van gemeenteraadsleden, bij wie de bezorgdheid over Schiebroek Zuid recentelijk is aangewakkerd.

Het is te mooi om waar te zijn.

Vijfhonderd nieuwe sociale huurwoningen als alternatief voor bewoners van sloopwoningen in Schiebroek-Zuid? Dat is wel een heel erg ambitieuze opgave voor een gemeentebestuur met een Woonvisie, die voorschrijft dat er in nieuwbouwwijken niet meer dan 20 procent sociale woningen zijn toegestaan.

Wil je die 500 woningen voor de arme drommels - zoals bewoners van achterstandswijken in de gemeenteraad worden genoemd - bouwen, dan moeten die komen te staan in een nieuwe wijk van 2500 woningen. Is er rond Schiebroek ruimte voor een project drie keer zo groot als Nieuw Kralingen? Niet dus.

Om een lang verhaal kort te maken. De Vestia-huurders in Schiebroek zijn blij gemaakt met een kat in de zak. Maar zo’n boude, onrustzaaiende bewering kan natuurlijk pas over enkele jaren worden gestaafd.