Dagblad010 | Van het gas af, gaat u alvast maar sparen!

Van het gas af, gaat u alvast maar sparen!

mainImage

De dagbladen staan er vol van en ook op alle andere media kun je het horen of zien: we moeten van het gas af! Ook in Rotterdam.

Overigens is dat nog nergens bij de 263.000 Rotterdamse huishoudens - die een gasaansluiting hebben - gebeurd. Maar het Rotterdamse college heeft er véél voor over, sterker nog: het is het speerpunt van dit zelfbenoemde groene college.

Dus ben ik zaterdagmiddag nieuwsgierig een kijkje gaan nemen in het huis van de wijk aan de Sussaneweg in IJsselmonde en heb ik mee geluisterd naar de uitleg over het aardgasvrij maken van Reyeroord. Ik moet eerlijk zeggen: het was keurig georganiseerd door het college, aan verschillende tafeltjes konden bewoners informatie krijgen, de stadhuisfotograaf liep rond, dus aan alles was gedacht.

Maar waar het echt om draait is of deze aanpak van de gemeente Rotterdam financieel houdbaar is. Als er een warmtenet in de wijk is, bedragen de kosten om een huis aardgasvrij te maken €15.000. Maar voor een huis waar geen warmtenet in de buurt is: €45.000. En dan zijn deze bedragen nog aan de optimistische kant, in veel gevallen zal het proces duurder zijn.

De deal van de gemeente is om de bewoners €1.500 zelf te laten betalen in een compensatieruil met een nieuwe keukenset ter waarde van €500.

Ik ben benieuwd.

Dit college wil 10.000 huizen van het gas af halen. Dat kost in het meest gunstigste scenario €150 miljoen. Iedereen weet dat dit onbetaalbaar is, want dan moet de gemeente Rotterdam al haar geld gaan besteden aan het project ‘Rotterdam van het gas af’.

Overigens is het college halverwege de rit en er is, ik wrijf het er in de herhaling en met een glimlach nog maar even in, nog geen huis in Rotterdam van het gas af. Dus vooralsnog veel woorden maar weinig daden.

Sterker nog: met het op deze manier financieren van het aardgasvrij maken van Rotterdam gaan we kijken naar een financieel kansloze missie. Mijn voorspelling is dan ook dat na de eerste luidruchtige triomfpilots de Rotterdammers het volle pond moeten gaan betalen.

Ik zou zeggen: gaat u alvast maar sparen!