mainImage

Waarom er niet gebouwd moet worden naast de Euromast

11 februari 2021, 11:04 uur
Columns

Weet u het nog? Januari 2020. Toen deelde een betrokken Rotterdammer, als stadsgids, en als liefhebber van groen én monumenten z’n eerste vrees over de voorgestelde bouwplannen naast de Euromast met raads- en burgerleden.

Hij deed dat vanuit het perspectief van historicus, en als voorzitter van BuurtBestuurt Coolhaveneiland. Bovendien ontpopte hij zich en passant als spreekbuis van de wormen, vogels en egels in de Parkhavenstrook.

Ja, dat was ik. U moet die inspreektekst maar terug lezen; zonde van de tijd om die argumenten nu te herhalen - maar geloof me: al die argumenten gelden nog steeds.

We zijn nu een jaar verder, met tientallen moties, amendementen, raadsbrieven, burgerbrieven, aangepaste plannen, concept-adviezen, definitieve adviezen, opgeschorte definitieve adviezen, uitgestelde masterplannen, WOB-verzoeken, ingelaste debatten, ingelaste cultuurhistorische onderzoeken, zichtlijnanalyses, opinie-stukken en verhitte publieke discussies... Het is op z'n zachtst gezegd een hobbelig traject. Maar het college, dat is vastberaden: die woontorens naast de Euromast moeten er komen. 

En wat vinden de leden van de gemeenteraad? Zij nemen op 18 februari het definitieve besluit over de plannen...

Wat denkt de VVD? Zien ze mogelijkheden voor hun achterban om straks zo'n sjieke loft op de begane grond te kopen, aan de goede kant van het complex - de zuidkant - met een stukje voorheen publiek park als geprivatiseerde achtertuin?

Wel lullig voor de bewoners van de sociale woningen aan de noordkant van het project, gesitueerd in de gebouwdelen die - zo staat in het masterplan - niet voldoen aan de maximale geluidsbelasting van het verkeersriool ernaast. Verkeer dat ook nog eens zoveel luchtvervuiling oplevert, dat één blok eigenlijk niet geschikt is voor een woonfunctie. Ik verzin dit niet zelf, dit schrijft de ontwikkelaar letterlijk in het masterplan…

Maar zitten de gewaardeerde leraren en politie-agenten in het blok ernaast ('middenhuur-segment') dan wel royaal? Nee. Ze moeten 1000 euro per maand dokken voor een hok van 50 vierkante meter, met een uitzicht van welgeteld 11 meter strak in het tegenoverliggende hok van een andere zeer gewaardeerde agent, of verpleger. Trouwens: na 15 jaar wordt de maximale huur losgelaten.

En het CDA... mevrouw Eskes, over het middendure segment gesproken: u heeft nooit op mijn mail gereageerd die ik stuurde naar aanleiding van de discussie die wij hierover hadden. Namelijk over de vraag wat de maximale prijs wordt van de middendure koopwoningen. U hield vol: 265.000 euro. Dat staat in het coalitie-akkoord. Maar dat maximum wordt jaarlijks geïndexeerd, volgens de NHG-grens, en ligt voor dit jaar al op 325.000 euro. Welke agent, verpleger of leraar kan dat betalen? Trouwens, deze grens betekent dus dat 50% van de woningen 325.000 euro als ondergrens heeft. En dat heet dan ''wonen voor alle Rotterdammers". 

En wat denkt Denk, het bovenstaande in overweging nemende? U stemde in met het Toetsingskader, vanwege de vele berichten over woningnood die u bereikten uit uw achterban. Gaan die die 325.000 euro of meer betalen? Of voor 1000 euro in een krappe tweekamerwoning zitten?
En beseft u dat de sociale huurwoningen in het project in mindering worden gebracht op sociale voorraad elders? Dat zijn precies de panden waar de families wonen uit uw achterban, dat zie ik bij mij op Coolhaveneiland ook. Huurder eruit? Vrije sector of verkoop. En ook bij mij in de wijk: tientallen huurders moeten verplicht uit hun huis in afwachting van sanering van hun complex. De huizen zijn verouderd, maar het zijn wél woningen waar je met grote gezinnen kunt wonen. De sociale woningen bij de Parkhaven, die ervoor in de plaats komen, zijn dat niet. 

En nu ik het toch over mijn wijk heb: GroenLinks. Jullie werden in 2018 de grootste partij van Coolhaveneiland. Maar onder jullie achterban is de boosheid en frustratie over het doorzetten van de Parkhavenplannen immens. Wat is er groen aan beton in het Park? En wat is er links aan publieke ruimte volbouwen met huizen voor rijken?

En dan het wisselgeld, die snelle bus door de Maastunnel. Die bus is niet nieuw - daar wordt in feite al 20 jaar over gesproken. Oh ja, en die bus krijgt waarschijnlijk helemaal geen halte bij de Parkhaven. Ik verzin dit opnieuw niet zelf - dit staat in de wethoudersbrief over jullie motie.
En dan die groene connectie die jullie als GroenLinks willen doortrekken... Hebben jullie de rest van de groene connectie al weleens bekeken? Dat zijn op bouwspeculanten veroverde kavels. Met de plannen voor Parkhaven gebeurt precies het tegenovergestelde.
En even praktisch: groen doortrekken over de Parksluizen? Er is bij die bruggen daar niet eens ruimte voor een fatsoenlijk fietspad of zelfs maar een trottoir. Ik zou met klem willen adviseren: egels, wormen en padden: steek daar niet over! PvdA, Christenunie/SGP, PVV, lezen jullie mee? Zouden jullie als egel daar over steken? Nou dan. 

SP, 50+, Partij voor de Dieren en Nida: Er is veel waardering voor jullie kritische houding over tegen de bouwplannen, dank voor jullie scherpe analyses in het debat, dank voor het constructief denken over alternatieven. 

Leefbaar: de uitstraling van de Euromast, hét icoon van de stad, was voor jullie belangrijk om tegen het toetsingskader te stemmen. Ik stel vast dat de toren bij het Droogleever Fortuynplein nog steeds 70 meter hoog wordt. Om die reden gingen jullie vorig jaar niet akkoord. Ik hoop dat jullie hierin standvastig blijven. Als jullie je poot stijf houden, blijft de Euromast fier overeind naast het Park. 

Tenslotte. Democraten 66. Ik weet dat er in jullie partij veel discussie is over de bouwplannen. Er wordt in D66 een groot belang gehecht aan cultuur en aan monumenten. Er ligt een vernietigende oordeel van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Het officiële negatieve advies is ondertekend namens een D66-minister - het zou een grove schande zijn dat te negeren. 

Nou. Dan heb ik jullie alle 13 partijen gehad geloof ik. Ik hoop dat u uw voordeel doet met deze politieke analyse.

Bovenstaande tekst sprak de auteur van dit artikel in het stadhuis uit tijdens de commissievergadering over de bouwplannen aan de Parkhaven, op 10 februari 2021.