Waarom zou Tweebosbuurt nog huur betalen?

21 July 2018, 00:10 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Vestia verdient een dikke onvoldoende voor de manier waarop zij omgaat met het plan voor de sloop van 600 woningen in de Tweebosbuurt. Vlak vóór de zomervakantie maakte de corporatie in een brief bekend dat burgemeester en wethouders een sloopbesluit hadden genomen. Met zulk slecht nieuws konden de buurtbewoners niet echt met een gerust gevoel op vakantie gaan.

Nog veel storender is het dat de informatiebijeenkomsten, waarop Vestia de betrokken bewoners wil uitleggen wat er gaat gebeuren, dezer dagen - dus midden in de zomervakantie - plaatsvinden.

Als je zeker wilt zijn, dat er zo weinig mogelijk mensen komen opdraven, dan houd je je informatiebijeenkomsten wanneer je huurders er niet zijn, moet ‘s lands grootste woningcorporatie bedacht hebben.

Het meest vervelende van alles is dat Vestia en de gemeente Rotterdam ook nog eens hebben bepaald dat op die informatiebijeenkomsten voor huurders geen buitenstaanders aanwezig mogen zijn. Gebeurt allemaal achter gesloten deuren.

Vestia heeft transparantie hoog in haar vaandel staan. Het zijn wervende woorden, die de corporatie vaak bezigde sinds het vertrek van Erik Staal in 2013.

Maar met de wijze waarop Vestia de bewoners van de Tweebosbuurt probeert ‘enthousiast’ te maken voor de sloop van hun woningen, verandert die transparantie in  geheimzinnigheid. Vestiadirecteur Arjan Schakenbos zou zich dat moeten aanrekenen.

Al dat geheimzinnige en slecht getimede gedoe biedt die bewoners, die in de Tweebosbuurt willen blijven wonen en bezorgd zijn over hun toekomstige woonlasten, goede handvatten om gezamenlijk actie te voeren tegen Vestia. Of verontruste bewoners de sloop kunnen tegenhouden, valt overigens te betwijfelen. Maar veel kansrijker is een massale huurinhoudingsactie. Want is het anno 2018 normaal dat een woningcorporatie veel te hoge huren blijft vragen aan huurders, wier verwaarloosde huizen in 2020 worden gesloopt? Nee, dus.

De bewoners van de Tweebosbuurt moeten er op hun vakantieadres maar een keertje over nadenken. Zullen we met z’n allen stoppen met het betalen van huur voor onze sloopwoningen? Scheelt over de pakweg nog uit te zitten twee jaar zo’n tienduizend euro per bewoner. Vaak zelfs meer. Best de moeite waard om met elkaar over van gedachte te wisselen.

PS Het Rotterdamse gemeentebestuur gaf ooit, 20 mei 1983, al eens toestemming voor huurinhoudingsacties. Ging destijds om een protest tegen hoge woonlasten. Dus er is geen enkel beletsel voor de mensen uit de Tweebosbuurt om 35 jaar later hetzelfde te doen. Ze hebben niet alleen hoge woonlasten (Vestia vergat nooit huurverhogingen aan te zeggen!), de Tweebosbuurters hebben ook geen woontoekomst meer in hun eigen even verpauperde als vertrouwde wijkje.