Wat hebben wij met die ouwetjes te maken?

18 July 2018, 11:53 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Bij wethouder de Jonge was het ze nooit gelukt, dus toen die minister van Binnenlandse zaken werd, zagen ze hun kans schoon: de falende bestuurders van Humanitas. Even gezellig een ‘bakkie doen’ op het stadhuis en nog een biertje op een terras in de Witte de With en het plannetje was rond. Daar heb je je partijgenoten voor!

Het Humanitas-huis De Evenaar is al afgeschreven. Toch vond men het nodig te gaan reorganiseren. De ouderen in de verzorging moesten verhuizen - een gebeurtenis die voor sommigen te veel werd - daarna konden ze wel kijken hoe het gebouw weer rendabel gemaakt kon worden.
Het salaris van een directeur van Humanitas is, zo blijkt uit de jaarrekening zo’n slordige € 115.000,- en dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen.

Maar gelukkig hebben die altruïstisch directeuren connecties in de liefdadigheids- en geneesindustrie.

Het Centrum van Dienstverlening waarvan de directeur maar liefst € 178.000,- per jaar krijgt (verdienen is niet het juiste woord) kon nog wel wat ruimte gebruiken en de BAVO wilde voor de resocialisatie van haar cliënten ook de portemonnee wel trekken.

De buurt was ondertussen allang gewend aan zich in het openbaar ontlastende, seksende, bierdrinkende en drugs gebruikende bewoners van hun instelling. Daar kon best nog wat bij!

Ach, dan rijden er wat meer scootertjes met dealers door die gezinsrijke buurten. Zolang het niet in de achtertuin van de directies van deze op altruïsme gebaseerde instellingen gebeurde: geen probleem.

Zo kwamen ze bij elkaar en bespraken de mogelijkheden samen met de ambtenaren die de nieuwe wethouder moesten adviseren. Het was waarschijnlijk snel beklonken, zodat snel weer over hun echte probleem kon worden gesproken: de moeilijkheid om in Frankrijk nog een tweede huisje te kopen waardoor alleen nog in Toscane een redelijke plek als geldbelegging kon worden gevonden.

Over de achtergebleven bewoners van De Evenaar was men kort: een tijdelijk probleem. Het betrof hier immers bejaarden!

Verder leek er geen vuiltje aan de lucht, tot die vervelende bewoners achter hun plannetje kwamen. En dan ook nog via zo’n irritante klokkenluider, die anoniem wilde blijven.
Ja, natuurlijk anoniem.
Dank je de koekoek in zo’n rancuneus wereldje.

Afijn, de buurt kwam in opstand, richtte netjes een buurtcomité op en ging de strijd aan. En omdat rellen, vernielingen etc. niet te verwachten waren werd de kersverse wethouder voorgelicht en liet hij zich door zijn ambtenaren overtuigen om de stem des volks te negeren, ondanks dat het woord democratisch voorkomt in zijn partijnaam.

Op een bijeenkomst hoorde hij de bezwaren van de mensen, die al door de wol geverfd waren met de BAVO in hun achtertuin, en die niet nog meer overlast wilden. Die niet de hele dag bij de speeltuin voor De Evenaar wilden patrouilleren en die bovendien de waarde van hun woningen zagen dalen.

Bezorgd en emotioneel legden ze uit wat hun bezwaren waren. Maar ondanks de tegenstand van 88% van de bewoners en de voltallige gebiedscommissie ging de wethouder door. Dat zijn partij (het CDA) bij de verkiezingen een derde van zijn stemmen had verloren bracht hem niet tot enige bescheidenheid.

Koste wat kost moesten tegen de wil van de buurt en de bejaarden in op de bovenverdieping van De Evenaar psychiatrische patiënten van de BAVO worden geplaatst.

In de gemeenteraad viel vooral het gedrag van de VVD op, die de eerste de beste gelegenheid die ze hadden om vuig links gedrag te voorkomen links liet liggen. De toezegging dat de politie gewoon haar werk gaat doen, bleek het kluitje in het riet waardoor ze hun belofte negeerden zich te verzetten tegen drammerig (vuig) links beleid.

Je maakt mij niet wijs dat ze er niet zwaar mee in hun maag zaten.
Maar kennelijk was het te vroeg na de beëdiging om de PvdA en consorten in hun hemd te zetten.
Waar is de tijd gebleven dat de PvdA opkwam voor de ouderen?

De dik betaalde bestuurders lachen inmiddels in hun vuistje en de bejaarde bewoners van de bovenste verdieping van De Evenaar delen voortaan hun tot voor kort rustige woonomgeving met volkomen onvoorspelbare medebewoners.

En de burgemeester? Hij stelde voor om de wijk € 50.000,- te schenken? Een mooie zaak voor een advocaat lijkt me, want een rechtszaak van één van de benadeelde bejaarde tegen de plannen is zeer kansrijk!