Weerwind, neem je verantwoording

27 February 2023, 00:57 uur
Columns
mainImage

Je zou denken dat de positie van minister Franc Weerwind rechtsbescherming onhoudbaar is. Maar het is nu alweer heel erg stil aan de overkant en ik ben ervan overtuigd dat D66 zich er willens en wetens niet zo druk over maakt.

Maar over het onwettige privégebruik van de dienstauto door deze D66-minister in zijn burgemeesterstijd in Almere zou gewoon aangifte moeten worden gedaan. Immers: het is een overtreding van de wet en het betamelijke.

De handelwijze van de naar mijn overtuiging frauderende minister Franc Weerwind in zijn functie als burgemeester van Almere is absoluut verwerpelijk. Vijfduizend privékilometers rijden in een dienstauto kan gewoon niet. Dat hij stelt het niet geweten te hebben is natuurlijk de hoogste kul. Franc Weerwind heeft zijn hele werkzame leven doorgebracht in het openbaar bestuur. Dan kan je jezelf geen knollen voor citroenen meer verkopen.

Een kleine opsomming van zijn eerdere bestuurlijke leven:

- 1991-1992: junior-organisatieadviseur bij de directie SoZa-consult (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
- 1992-1996: diverse staf- en managementfuncties bij de gemeente Ridderkerk.
- 1996-1997: businessconsultant bij CMG Logistics in Den Haag.
- 1997-2000: afdelingshoofd Publiekszaken bij de gemeente Beverwijk.
- 2000-2001: adjunct-gemeentesecretaris van Leiderdorp.
- 2001-2004: gemeentesecretaris van Wormerland.
- 2004: benoeming tot burgemeester van de gemeente Niedorp.
- 2009: burgemeester van Velsen.

Onwetendheid suggereren met zo’n publieke historie maakt geen sterke indruk.

Er resteert maar één daad: aangifte. Even afwachten wie dat doet. U? Ik?

Daarna, beste Franc Weerwind, onmiddellijk de gereden privékilometers omgerekend in euro’s aan de burgers van Almere terugbetalen en ontslag nemen. Zeker als minister van Rechtsbescherming heb je een voorbeeldfunctie.

Dus: Neem je verantwoording!