Werkloze woningzoekende weer welkom op Zuid

16 July 2018, 18:07 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Sinds de invoering van de Rotterdamwet, in 2006, zijn honderden niet-werkende woningzoekenden en zogeheten bijzondere doelgroepen terechtgekomen in bijvoorbeeld een wijk als Ommoord. “Door de inkomenseis kunnen corporaties deze mensen niet huisvesten in de wijken op Zuid, met als gevolg grote druk op het corporatiebezit in andere delen van de stad”, staat in het coalitieakkoord van Rotterdam. Geldt niet alleen voor Ommoord. Maar voor alle wijken, die niet ‘gesloten’ zijn voor woningzoekenden zonder baan. 

Coalitiepartners VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en CU-SGP hebben voor dit probleem van ‘die grote druk’ een oplossing bedacht. Men gaat het oplossen door Zuid toch weer open te stellen voor iedere woningzoekende, ongeacht of hij werkt of een uitkering heeft. Een geniale vondst!

“We maken het mogelijk dat corporaties in afwijking van artikel 8 hun woningzoekenden evenwichtig over de stad kunnen huisvesten”, leest men in het coalitieakkoord. Anders gezegd: niet-werkenden kunnen straks toch weer een huisvestingsvergunning krijgen in die wijken, waar de Rotterdamwet van kracht is. Men zal het gaan merken in Bloemhof, Vreewijk, Feijenoord, Afrikaanderwijk en alle andere wijken, waar die barriëre van toepassing was.