Dagblad010 | Zijn diabetici kwetsbaarder voor corona?

Zijn diabetici kwetsbaarder voor corona?

mainImage

Maar liefst 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. En daar komen elke week maar liefst 1200 nieuwe patiënten bij. De grootste groep diabetespatiënten heeft een leeftijd tussen de 70 en 80 jaar. En juist nu het nieuws wordt bepaald door het corona-virus is het extra belangrijk om hier bij stil te staan.

Uit analyses van duizenden Chinese coronapatiënten blijkt dat verschillende factoren een rol spelen bij het langzaam of helemaal niet genezen van het corona-virus, ook wel COVID-19 genoemd. Twee belangrijke zijn: diabetes en ouderdom. Maar betekent dit nu ook dat ze sneller besmet raken of een grote kans hebben om niet te genezen?

Vrijwel iedereen geneest

Dat COVID-19 een serieus probleem aan het worden is, dat moge duidelijk zijn. Wereldwijd worden maatregelen genomen, zoals het sluiten van scholen, bedrijven en evenementen. Ook in Nederland worden instellingen soms (deels) gesloten als een besmetting is ontdekt.

Nu dit nieuwe virus ons land heeft bereikt en er dagelijks nieuwe besmettingen worden ontdekt, is het voor ons allemaal belangrijk om te voorkomen dat dit virus zich verder zal uitbreiden. Het RIVM stelt dat een besmet persoon gemiddeld twee andere mensen kan besmetten. En hoe zieker de persoon, hoe meer het virus wordt verspreid. Andersom geldt dat iemand met weinig tot geen symptomen amper een gevaar vormt voor anderen.

Het blijft nog steeds een virus dat dodelijk kan zijn, maar de meeste mensen zullen gewoon herstellen. De periode van besmet raken en ziek worden ligt tussen de 2 en 14 dagen. Gemiddeld is dit 5 tot 7 dagen. Veel besmette personen krijgen slechts milde en weten soms niet eens dat ze het virus dragen. Toch vormen ze alsnog een gevaar voor bepaalde risicogroepen die een zwakker afweersysteem hebben, zoals ouderen en diabetici.

Corona-virus bij diabetespatiënten

Het is met name voor deze risicogroepen belangrijk om extra voorzichtig te zijn. Het Diabetesfonds (1) heeft navraag gedaan bij Hanno Pijl, een internist en endocrinoloog verbonden aan het LUMC in Leiden. Volgens hem heeft iemand met diabetes evenveel kans om het corona-virus op te lopen als iemand zonder diabetes. Maar net als bij andere aandoeningen, zoals griep, zal een diabetespatiënt kwetsbaarder zijn wanneer ze het virus hebben opgelopen.

Het merendeel van de mensen heeft last van koorts en klachten aan de luchtwegen. Hoewel de klachten hetzelfde zijn, kunnen diabetici met een moeizame regulatie van de glucose (2) meer last hebben van het corona-virus. Dat geldt ook bij diabetespatiënten die reeds gezondheidscomplicaties hebben opgelopen vanwege de suikerziekte.

Het komt er op neer dat ze meer verzwakt zijn, waardoor het lichaam meer moeite moet doen om van het virus af te komen. Daarnaast zijn ze ook nog eens een gevaar voor anderen, want zoals het RIVM stelt: “hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.”

Voorkomen van besmetting

Voor iedereen geldt vooralsnog dezelfde voorzorgsmaatregelen, waarmee het risico op besmetting en verspreiding kan worden verkleind. Dit is het regelmatig wassen van je handen, het hoesten en niezen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Maar juist voor diabetici is het belangrijk om extra scherp te letten op de bloedglucosespiegel.

De arts noemt gezond eten, veel bewegen, veel slapen en het voorkomen van stress als belangrijke factoren om als diabetespatiënt een goede weerstand op te bouwen. Wanneer er te veel glucose in het bloed zit, dan betekent dat mogelijk dat het corona-virus minder goed wordt aangepakt door het afweersysteem. Toch benadrukt Hanno Pijl dat vrijwel alle besmette diabetici gewoon zullen herstellen van corona. Er is geen reden tot zorgen, maar voorzorgsmaatregelen zijn nooit verkeerd.

Ben ik besmet?

Voor iedereen, dus ook ouderen en diabetespatiënten, gelden dezelfde richtlijnen wanneer men denkt mogelijk besmet te zijn. Bij koorts en luchtwegklachten (kortademigheid, hoesten) in combinatie met een bezoek aan risicogebied, zoals Noord-Italië, China, Zuid-Korea, Iran of Singapore, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen. Wanneer je alleen verkouden bent, nadat je teruggekomen bent uit deze risicogebieden dan is een belletje niet nodig. Wel wordt dan geadviseerd om thuis te blijven met zo’n min mogelijk fysiek contact.

Omdat het aantal besmettingen in Nederland nog steeds toeneemt kunnen de richtlijnen op korte termijn veranderen. Houd de website van het RIVM (3) goed in de gaten. Want voorkomen is beter dan genezen!


(1) - https://www.diabetesfonds.nl/home

(2) - https://diabetesmagazijn.nl/wat-is-glucose-eigenlijk/

(3) - https://www.rivm.nl/