Dagblad010 | Intensievere hulp bij langdurige bijstand

Intensievere hulp bij langdurige bijstand

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Rotterdam gaat werkzoekenden die al langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen, intensiever ondersteunen bij het vinden van werk. Het gaat onder meer om mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten, kwetsbare jongeren en oudere werkzoekenden.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Het college wil dat in de komende vier jaar het aantal mensen dat in Rotterdam een bijstandsuitkering ontvangt, met 8.000 mensen afneemt tot maximaal 30.000 in totaal. Hiervoor heeft het college 9 miljoen euro vrijgemaakt.

Verantwoordelijk wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) wil dat meer mensen van de economische groei profiteren, maar ziet wel dat de groep werkzoekenden complexer wordt. Dat komt vooral doordat mensen die al langer in de bijstand zitten, moeite hebben met het vinden van werk. Tot nog toe vinden vooral mensen die korter dan drie jaar in de bijstand zaten, een nieuwe baan. De groep werkzoekenden die al langer dan 5 jaar in de bijstand zit, is juist toegenomen.

Daarom is een meer persoonlijke aanpak nodig, zo vindt het college. Met zowel nieuwe als al langdurig werkzoekenden gaat de gemeente het gesprek aan. Zo komt in beeld wat er speelt in het leven van de werkzoekende en kan de gemeente direct helpen bij het regelen van belangrijke basisbehoeften als inkomen en het aanpakken van schulden. Daarnaast wordt per werkzoekende een profiel opgesteld dat inzicht geeft in kansen op de arbeidsmarkt. '''Ik geloof erin dat iedere werkzoekende door persoonlijke groei en gepaste ondersteuning een stap kan maken naar werk'', aldus Moti.

Werkzoekenden die waarschijnlijk snel weer aan nieuw werk komen, moeten meer dan tot nog toe werkervaring opdoen. Dit gebeurt via de zogenoemde aanpak WerkLoont. Dat kan vrijwilligerswerk of parttime betaald werk zijn. Als dat niet lukt, biedt de gemeente passende werkactiviteiten. Dat kan bijvoorbeeld in de zorg zijn, maar ook in de catering, een klussendienst of papierprikken. Het werk moet in ieder geval passen bij het perspectief van de werkzoekende op de arbeidsmarkt.

Op dit moment voeren in Rotterdam ongeveer 5000 werkzoekenden een tegenprestatie uit in de vorm van vrijwilligerswerk. De gemeente wil hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door meer te investeren in training en scholing, bijvoorbeeld door het laten halen van deelcertificaten die opgeteld een diploma opleveren.


Foto: Digitaal Dagblad