Dagblad010 | Kopzorgen (100) - Hulp aan deurwaarder

Kopzorgen (100) - Hulp aan deurwaarder

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag: Onze dochter is slachtoffer geweest van diefstal van haar mobiele telefoon. Hiervan is aangifte gedaan bij de plaatselijke politie. Zij gaven weinig kans op enig positief resultaat in deze. Aan de hand van een ‘uitdraailijst telefoonaanbieder’ heb ik als ouder de vermoedelijke dader getraceerd: het was haar ex-vriend.

Na lange procedures bij politie en justitie is hij door de politierechter veroordeeld. Aan hem werd ook een civiele vordering van €500 voor vergoeding aan mijn dochter opgelegd. Hij betaalt echter niet en nu is het justitioneel incassobureau (CJIB) ingeschakeld.
Ik heb diverse malen geïnformeerd naar de stand van zaken en kreeg steeds te horen dat men er mee bezig is. Op een gegeven moment meldde deurwaarder dat er kans is op uitbetaling. We zijn nu echter vijf maanden later en we hebben nog niets ontvangen. Heeft het zin om een andere deurwaarder in te schakelen om de ‘civiele vordering’ om te zetten in klinkende munt?

Antwoord: Na een rechterlijke uitspraak over een vordering op een veroordeelde zit u in principe bij een incasso natuurlijk wel vast aan het justitioneel incassobureau. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de incasso langzamer gebeurt dan bij een ander - door u in te schakelen - incassobureau. Immers alle bureaus zijn afhankelijk van de vraag hoeveel er te halen is en of zij een verdwenen schuldenaar kunnen vinden.

Als de veroordeelde bijvoorbeeld alleen maar bijstand heeft dan kan er per maand slechts op een klein bedrag (in de regel ongeveer 15 procent) beslag worden gelegd. Vaak moet dat ook nog worden verdeeld tussen alle schuldeisers. Het vonnis zal ongetwijfeld worden uitgevoerd, maar zoals gesteld`: het is niet zo eenvoudig om bij spoorloze schuldenaars zonder bezittingen of met weinig inkomen verhaal te halen.

U en uw dochter zullen toch wel enig geduld moeten hebben en erop moeten vertrouwen dat de deurwaarder zijn procedures kan afhandelen. U staat in uw recht. Het kan ook geen kwaad regelmatig de deurwaarder te bellen en te vragen hoe het met vordering staat. U kunt hem ook tippen als u zeker weet wat de verblijfplaats van de veroordeelde is.

 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad