Dagblad010 | Kopzorgen (101) - Erfenisregels

Kopzorgen (101) - Erfenisregels

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag: Mijn vrouw en ik zijn 30 jaar geleden gehuwd in gemeenschap van goederen. Wij hebben samen een kind. Uit een vorig huwelijk heb ik twee kinderen. Met hen heb ik helaas al vele jaren geen contact meer. Hoe is het met de verdeling van de erfenis in geval van overlijden van een van ons en hoe wordt de erfenis verdeeld in geval wij tegelijkertijd komen te overlijden?

Antwoord: Als in een testament niet iets anders is bepaald, dan geldt bij het overlijden van u en uw vrouw het wettelijk erfrecht. Dat betekent dat als uw vrouw overlijdt u en uw enige kind (als vordering) de erfgenamen zijn.

Overlijdt u dan zijn uw (wettelijke) vrouw, uw kind uit het huwelijk met uw huidige vrouw en de kinderen uit uw eerdere huwelijk de erfgenamen (van uw deel in de gemeenschap van goederen). Alle kinderen krijgen een vordering op uw vrouw die meestal pas wordt uitgekeerd als zij ook is overleden. Cynisch roepen wij vaak dat zij ook alles kan opmaken.

Het wettelijk erfrecht voorziet er tegenwoordig wel in dat de langstlevende ouder over de nalatenschap kan blijven beschikken en dat de kinderen een vordering houden tot het overlijden van de langstlevende.

Allebei tegelijk overlijden is zeer zeldzaam (hooguit bij een vliegtuigongeval). Maar ook dan geldt het hiervoor beschreven erfrecht. Misschien is het in uw geval heel verstandig om toch eens na te denken over een testament als er veel bezittingen in het geding zijn. Raadpleeg een notaris!


Foto: Digitaal Dagblad