Dagblad010 | Kopzorgen (106) - echtscheidingsschuld
mainImage

Kopzorgen (106) - echtscheidingsschuld

Afbeelding is niet meer beschikbaar
11 november 2018, 08:22 uur
Geld & Recht

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: [email protected] Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

In 2010 ben ik gescheiden. Wij waren op ‘huwelijkse voorwaarden’ gehuwd. Op het moment van scheiden, had mijn ex echtgenote een schuld van €13.500 bij mij door verbouwingen en wijzigingen aan de woning.

Omdat zij deze schuld aan mij op het moment van scheiden niet kon voldoen is dat opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Hierin is vastgelegd dat zij mijn vordering te zijner tijd aan mij moet betalen uit de overwaarde van haar woning bij vrije verkoop van dit onroerend goed.

Natuurlijk had ik deze vordering bij de scheiding direct kunnen opeisen, maar dan had zij haar huis moeten verkopen (in een zeer ongunstige tijd, 2010) en zou zij in grote financiële moeilijkheden zijn geraakt.

In het echtscheidingsconvenant is (helaas) geen tijdslimiet voor terugbetaling vastgesteld, dus het kan nog wel even duren voordat ik m'n geld zal ontvangen. Ik vroeg mij echter af (en dat is ook mijn vraag aan u), of mijn erfgenamen (mijn kinderen uit een eerder huwelijk) automatisch recht op deze vordering hebben, als ik zou overlijden nog voordat de verkoop van deze woning plaats heeft gehad.

Antwoord:

Wat in het echtscheidingsconvenant staat is wet! Echter, er staat waarschijnlijk in dat uw ex een schuld heeft aan u en over de voorwaarden voor latere betaling. Bij haar overlijden zal eerst de schuld aan u moeten voldaan voordat de erfgenamen hun rechten kunnen krijgen (saldo van schulden en bezittingen).

Als u overlijdt, kunnen uw erfgenamen (uw eigen kinderen) de schuldvordering opeisen of wensen die te effectueren. Daarom lijkt het ons een goede zaak om de ontwikkelingen van het huis van uw ex te volgen, de overeengekomen regelingen in het echtscheidingsconvenant na te leven en haar (te zijner tijd?) te vorderen. Dat is eenvoudiger dan u denkt.

De moeilijkheid is echter dat in het echtscheidingsconvenant een open vraag staat dat niet duidelijk is wanneer (uiterlijk?) de schuld moeten worden vereffend. Daarom onze opmerking dat u het onroerend goed in de gaten moet houden. Kennelijk zijn er ook geen afspraken gemaakt over eventuele kredietrente.


Foto: Digitaal Dagblad