Dagblad010 | Kopzorgen (112) - Begrafeniskosten

Kopzorgen (112) - Begrafeniskosten

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag: 

Mijn dochter heb ik gemachtigd om voor mij geld van mijn bankrekening te halen. Dat werkt prima! Als ik er niet meer ben, mag zij dan over het geld op de rekening beschikken om bijvoorbeeld mijn begrafeniskosten te betalen?

Antwoord:

Als zij de enige erfgenaam is, dan kan dat na uw overlijden snel geregeld worden. Zij moet dan door een notaris een ‘verklaring van erfrecht’ laten opstellen. In die verklaring staat wie de erfgenamen zijn en als dat alleen uw dochter is, dan kan een notaris dat leveren.

Als zij enig erfgenaam is dan krijgt zij het saldo na aftrek van alle schulden, zo ook van de uitvaartkosten. Lastiger wordt het als er nog meer erfgenamen zijn (bijvoorbeeld andere kinderen) die ook recht hebben op een deel van de erfenis. Dan moeten zij uw dochter machtigen zodat zij namens de gezamenlijke erfgenamen over de rekening kan beschikken.

Nog lastiger wordt het als een van de erfgenamen bezwaar heeft tegen het geven van een machtiging aan een van hen voor het beheer van de rekeningen. In dat geval zal een onafhankelijke derde daarvoor moeten aangewezen of een in te schakelen notaris.

Zeer vervelend wordt het als er sprake is van een gezamenlijke rekening van ouder en kind (bijvoorbeeld een zogenoemde en/of-rekening) en het kind claimt dat (bijvoorbeeld) de helft van de rekening van hem of haar is. Als de andere kinderen het daar niet mee eens zijn, moet aangetoond of uitgerekend worden welk deel van de rekening het kind werkelijk toebehoort.

En dan hebben we het hier maar niet over welke conflicten er kunnen ontstaan tussen erfgenamen of kinderen als men vermoedt dat de gezamenlijke rekeninghouder met de ouder gelden voor eigen gebruik heeft opgenomen. Notarissen kunnen hierbij bemiddelen. Daaraan hangt uiteraard een prijskaartje.

Als u alleen aan uw dochter wilt nalaten en niet aan uw andere kinderen, dan kunt u overwegen een testament te laten opstellen. Raadpleeg daarover ook een notaris. Dat is niet nodig als u dochter de enige erfgenaam is als kind.

 


Foto: Digitaal Dagblad