Dagblad010 | Kopzorgen (121) - Tweetrapstestament

Kopzorgen (121) - Tweetrapstestament

mainImage
Kopzorgen (121) - Tweetrapstestament

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag: 

Ik meen een aardig kapitaaltje te hebben van omstreeks zes ton, exclusief de vrije waarde van mijn eigen huis. Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en schenken jaarlijks binnen de fiscale vrijstellingen aan onze twee kinderen. Wat is dan de beste mogelijkheid om grote fiscale kosten te ontlopen wanneer één van beiden overlijdt?

Antwoord:

Als het op de situatie van u en uw vrouw slaat, dan is misschien een ‘tweetrapstestament’ in een langstlevende situatie de oplossing. Maar raadpleeg daarover eerst een notaris. U laat in feite alles na aan uw partner en niets aan uw kinderen.

In een testament kunt u bepalingen opnemen die uw partner een betere (financiële) positie geven, bijvoorbeeld ten opzichte van uw kinderen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw partner in het huis kan blijven wonen. Of dat uw kind pas na het overlijden van uw partner zijn erfdeel krijgt.

Dat betekent dat uw partner geen erfbelasting hoeft te betalen als haar verkrijging (van u) niet meer is dan € 643.194 (in 2018).

Na haar (als langstlevende) overlijden wordt de erfbelasting wel afgerekend over de verkrijgers alsdan! Dus dat kan betekenen dat als de langstlevende op zijn of haar geld blijft zitten, de erfgenamen behoorlijk kunnen worden aangeslagen voor erfbelasting als men overlijdt. Dus het heeft alleen maar zin om erfbelasting uit te sparen als de langstlevende van plan is volop door te gaan met schenkingen aan de kinderen.

Met een tweetrapstestament hebben u en uw vrouw de kans om jaarlijks de schenkingen te doen aan de kinderen of aan wie u wil binnen de schenkingsvrijstellingen!

Het is echter een behoorlijk ingewikkelde kwestie waaraan vele haken en ogen zitten en óók nadelen. Daarom verwijzen wij u naar een notaris. Die heeft u toch nodig voor een tweetrapstestament.

Vraag wel van tevoren offertes want de tarieven kunnen bij notarissen behoorlijk verschillen. Het kan u en uw vrouw inderdaad vele duizenden euro’s aan erfbelasting schelen.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad