Dagblad010 | Kopzorgen (123) - AOW-SVB-conflict

Kopzorgen (123) - AOW-SVB-conflict

mainImage
Kopzorgen (123) - AOW-SVB-conflict

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

April vorig jaar ben ik AOW gerechtigd geworden. Al zes maanden daarvoor heb ik een ingevulde vragenlijst aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gezonden waarop ik heb aangegeven een zelfstandig huishouden te voeren om de AOW voor een alleenstaande te krijgen.

Nu heeft onlangs na een zeer vervelende controle de SVB die uitkering verlaagd naar samenwoners omdat volgens haar is gebleken dat ik een gemeenschappelijke huishouding voer met een ander. Hoe bewijs ik dat ik geen gemeenschappelijke huishouding voer?

Antwoord:

Deze kwestie lijkt ons rijp voor het schriftelijk indienen van een onderbouwd bezwaarschrift tegen de beslissing die het SVB-kantoor heeft genomen. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken nadat de beslissing aan u is toegezonden. Essentieel is dat u meestuurt een kopie van uw huurcontract, of als u een eigen huis hebt die gegevens, en de schriftelijke stukken waarin u aantoont dat u géén gezamenlijk huishouden voert.

Als u al over de termijn van zes weken bent gegaan, dan rest u alleen nog maar een procedure bij de rechter. Op een rechtszitting moet de SVB aantonen dat u samenwoont of minstens een paar dagen één huishouden vormt

 


Foto: Digitaal Dagblad