Dagblad010 | Kopzorgen (126) – Huur- en zorgtoeslag

Kopzorgen (126) – Huur- en zorgtoeslag

mainImage
Kopzorgen (126) – Huur- en zorgtoeslag

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Wij krijgen huur- en zorgtoeslag. Dat is bij ons wel eens in het verleden fout gegaan waardoor we iets moesten terugbetalen. Hoe lang moeten we die formaliteiten bewaren?

Antwoord:

Een schuld aan de Belastingdienst verjaart in principe in Nederland na vijf jaar als de Belastingdienst die schuld niet herbenoemt. Het ging bij u om toeslagen op zorg en huur. In feite is terugbetaling dan aan de orde als het fiscale jaar voor de inkomstenbelasting is vastgesteld (de zogenoemde eindheffing).

Dus wat ons betreft kunt u alle stukken daarover weggooien als u de definitieve aanslag over een bepaald jaar al hebt gekregen. Immers we nemen aan dat u uw terugbetalingsverplichtingen bent nagekomen na vijf jaar. Bovendien zal de wederpartij – in dit geval de Belastingdienst - toch moeten aantonen dat u verkeerde informatie heeft gegeven in nieuwe gevallen.


Foto: Digitaal Dagblad