Dagblad010 | Kopzorgen (129) - Schenkingen

Kopzorgen (129) - Schenkingen

mainImage
Kopzorgen (129) - Schenkingen

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Een zieke vriendin wil ons iets schenken. Wij hebben echter huursubsidie én zorgtoeslag. Tot hoeveel kan dat bedrag van onze vriendin zijn zonder dat wij in de problemen komen? Graag uw advies over 2019.

Antwoord:

Wat uw vriendin zelf schenkt, maakt voor haar niet uit. Als uw jaarinkomen én vermogen (spaarcenten) pas boven bepaalde grenzen komen, krijgt u géén huur- of zorgtoeslag. Als uw gezamenlijk inkomen voor AOW’ers hoger is dan € 30.800 per jaar (in 2019) dan krijgt u géén huurtoeslag. Mogelijk wel zorgtoeslag als uw gezamenlijk vermogen lager ligt dan € 60.720. Schenkingen komen in box 3 van het belastingstelsel. Dus hoort dat bij het vermogen of spaargeld.

 


Foto: Digitaal Dagblad