Dagblad010 | Kopzorgen (132) – AOW buitenland

Kopzorgen (132) – AOW buitenland

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik heb tot 2012 voor mijn ouders gezorgd. Na de dood van mijn moeder heb ik Nederland voorgoed verlaten. Ik, al lang geleden gescheiden van mijn huwelijkspartner, woon al vel jaren op Rhodos in Griekenland waar mijn zoon en kleindochter zijn gevestigd. Heb ik nog recht op AOW uit Nederland? Ik word in 2019 AOW gerechtigd. In 2014 ben ik uitgeschreven in Nederland.

Antwoord:

Als we even snel een rekensom maken dan heeft u recht op 90 procent van de AOW-uitkering uit Nederland. Als u ook nog een Grieks pensioen krijgt, dan kunt u regelen dat u de AOW uit Nederland tegelijkertijd krijgt uitbetaald.

Zodra de Griekse autoriteiten u benaderen over uw pensioen, kunt u opgeven dat u ook nog een pensioen in Nederland gaat krijgen. Er zijn namelijk internationale verdragen tussen Nederland en Griekenland.

Anders moet u zes maanden voordat u AOW krijgt, contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank in Nederland. Het kan zijn dat die u ook probeert op te sporen. Op www.svb.nl kunt u hierover meer terugvinden.