Dagblad010 | Kopzorgen (133) - Erfrechtvraag

Kopzorgen (133) - Erfrechtvraag

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Sinds het jaar 2000 ben ik al weduwe. Toentertijd hebben mijn kinderen met hun respectievelijke echtgenoten erin toegestemd dat ik kon blijven wonen in de gezamenlijke koopflat van mij en mijn man vroeger. Ik hoefde dus niks van zijn nalatenschap af te dragen. Nu sta ik op het punt een andere flat te kopen. Wanneer heeft iemand een notaris nodig in de erfrechtskwestie en bij het verkopen en kopen van zijn huis?

Antwoord:

U hebt géén notaris nodig in uw erfrechtkwestie. Wél als u alleen een huis aankoopt of verkoopt omdat hij/zij de akte van overschrijving of eventueel van de hypotheek maakt. U hebt hooguit een vordering naar uw (eigen) kinderen omdat zij - als u bent overleden - ook erven van hun biologische vader.

U mag voordat u overlijdt al uw vermogen – en dat van uw vroegere man – opmaken. Tenzij er een testament is van uw overleden echtgenoot dat anders bepaalt. We nemen aan dat het niet zo is. Dat u slechts vorderingen hebt van de kinderen volgens het nieuwe erfrecht. Het is lastig te beoordelen of dat zo is want het nieuwe erfrecht is op 1 januari 2003 ingegaan.