Dagblad010 | Kopzorgen (149) - Erfrecht

Kopzorgen (149) - Erfrecht

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Kan ik gebruik maken van mijn legitieme portie als mijn vader, die nog niet is overleden, voor de tweede keer getrouwd is?

Antwoord:

Daarvan is pas sprake als hij is gestorven. Dan komt namelijk de nalatenschap aan de orde. U moet er wél rekening mee houden dat zijn tweede vrouw het beheer krijgt over uw vordering als uw vader niet in een testament anders heeft bepaald.

Als hij bovendien een testament heeft gemaakt waarin zijn eigen kinderen uit zijn eerste huwelijk worden onterfd, kunnen zij alleen maar een beroep doen op de legitieme portie. Maar zijn tweede vrouw kan als uw vader niet anders heeft bepaald op grond van het wettelijk erfrecht ook alles opmaken. Dat is dus de adder onder het gras!

Een oplossing is, en die deed een juridische advocaat ons aan, om bijvoorbeeld een schikking te treffen met de tweede vrouw van uw vader – als hij is gestorven - van bijvoorbeeld twee derde of de helft van de legitieme portie. De tweede vrouw van uw vader moet er natuurlijk wel op ingaan. Ze kan ook wachten en voor haar dood alles opmaken.