Dagblad010 | Kopzorgen (153) – Wet langdurige zorg

Kopzorgen (153) – Wet langdurige zorg

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag: 

Volgens mij valt de Wlz niet onder een gemeente maar is die nationaal en behoort dus uiteindelijk tot de centrale overheid.

Antwoord:

De Wlz (Wet langdurige zorg) valt niet onder de gemeenten. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wél. Voor Wlz is ook een indicatie nodig van het CIZ (zorgkantoor ofwel het Centrum Indicatiestelling Zorg) voor. Wij proberen mensen die vragen over sociale voorzieningen stellen zo goed mogelijk te beantwoorden. Wil u alles weten over de Wlz dan verwijzen wij u naar https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz.