Dagblad010 | Kopzorgen (157) - Erfrechtvragen

Kopzorgen (157) - Erfrechtvragen

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Door het overlijden van mijn zus, zijn wij met de neus op de feiten gedrukt dat wij onze nalatenschap moeten regelen. Veel gezocht, maar niet alles gevonden. Wij zijn getrouwd en hebben géén kinderen.

Ik heb 30 jaar geleden al het contact met mijn familie verbroken en wil in mijn/ons testament geregeld hebben dat niets naar mijn broers/zussen gaat en ook niet naar hun kinderen. Is dat mogelijk?

Mijn echtgenoot heeft alle contacten met zijn familie afgebroken en gaat nog wel af en toe met zijn neef om. Kan hij in zijn testament regelen dat zijn zus niets erft en zijn neef wél erft? Wat is de grens?

Wat ik weet is dat het handig is om via centrum nalatenschappen een onafhankelijke executeur te benoemen, dat nalaten aan vrienden een bedrag van € 2173 in 2019 de grens is van vrijstelling van erfrechtbelasting en dat nalaten aan een goed doel mogelijk is, mits dit geregistreerd is bij een ANBI. Waar kunnen wij terecht voor verder informatie?

Antwoord:

In uw geval is het misschien toch handig om - in ieder geval een deel - na te laten aan een ANBI. Daarvoor is wél een testament nodig. Daarin kan eenieder de bestemming geven naar wie de nalatenschap (ook naar vrienden) moet en de executeur benoemen. Vraag een gesprek aan bij een notaris en kijk allereerst even met uw vragen op www.notaris.nl. Een notaris heeft u hoe dan ook nodig bij een testament.