Dagblad010 | Kopzorgen (164) - Erfrechtverklaring

Kopzorgen (164) - Erfrechtverklaring

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik wil reageren op Kopzorgen in www.dagblad010.nl dat erfrechtverklaring soms hard nodig is. Het komt soms voor dat banken een spaartegoed blokkeren, aangezien zij eventuele vervelende gevolgen willen voorkomen als achteraf blijkt dat er vele erfgenamen zijn.

Sommige banken blokkeren soms niet, zoals u in het artikel aangeeft. In het verleden en ook nu is een gang naar een (dure) notaris noodzakelijk als er sprake is van een testament. Die kosten kunnen overigens ook beperkt worden.

Vanaf januari 2003 is de wet gewijzigd. Wanneer er géén testament is (vooral van toepassing bij een getrouwd echtpaar), wordt alles nagelaten aan de langstlevende. Eventuele kinderen krijgen een vordering op hun langstlevende ouder, te innen na diens overlijden als er nog nalatenschap is.

Als er geen sprake is van een onbetwiste standaard situatie is een dure verklaring van erfrecht niet nodig en kan men zich schriftelijk richten tot het: Centraal Testamenten Register (CTR), Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag.

Daarbij dient (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister meegezonden te worden. Afgezien van de overlijdensverklaring dient men de eigen naam en adresgegevens in te vullen. Men moet wel erfgenaam zijn.

Binnen een week kan men een ‘verklaring van geen testament’ tegemoetzien en kan een eventuele blokkering ongedaan gemaakt worden. Deze gehele procedure is gratis (afgezien van de kopie van de overlijdensakte en portokosten).

In voorkomende gevallen is deze procedure aan te bevelen en kunnen eventuele vervelende situaties worden voorkomen.

Antwoord:

De reactie van een lezer spreekt voor zich!