Dagblad010 | Kopzorgen (167) – Wachten of erfenisje

Kopzorgen (167) – Wachten of erfenisje

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

In 2011 is een oudtante overleden. Zij liet een kleine nalatenschap achter. De notaris heeft ons hierover bericht, maar moest nog een aantal familieleden opsporen.

Inmiddels heeft hij die gevonden. Er zijn directe erfgenamen en ook erfgenamen die ver in de familie zitten. Deze verre familieleden erven maar een heel klein deel. Soms net 3 euro. De notaris stelt dat alle familieleden moeten reageren en hun toestemming geven alvorens hij tot uitbetaling kan overgaan.

Tot op heden heeft een aantal familieleden niet gereageerd en mijn verwachting is dat de mensen die nagenoeg niets erven dat waarschijnlijk ook niet meer doen.

Wij wachten nu ruim 8 jaar op een oplossing die wellicht niet komt. Kan een rechter hier uitspraak over doen, zodat de notaris tot uitbetaling kan overgaan?

Antwoord:

Het gaat om de échte erfgenamen want we nemen aan dat deze tante geen testament heeft gemaakt. Zij heeft kennelijk geen kinderen want zij zijn de eerste en enige erfgenamen. 

Dus voor zover wij het begrijpen zijn alleen de neven en nichten erfgenamen omdat zij afstammelingen (plaatsvervulling van bloedverwanten) zijn. Die moeten gelijk worden behandeld als er géén testament is dat anders bepaalt.  Ook hun kinderen erven van hun achter-tante,maar alleen voor het deel dat hun vader of moeder had gekregen. Tot en met de zesde graad.

We kunnen ons voorstellen dat het een heel uitzoekkarwei is voor de notaris, die overigens ook zijn kosten in rekening brengt (gaat af van de nalatenschap van tante plus de lage spaarrente die de notaris rekent). Vaak wordt een vrijwilliger in de familie ingeschakeld om de notaris te helpen. Bij sommige erfenissen duurt dit al minstens ruim een jaar of meerdere. Acht jaar is wél erg lang.

Een testament kan daaraan véél veranderen omdat de erfgenamen dan nogal gericht zijn. De neven en nichten of hun kinderen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en voor de verdeling van de erfenis. Dat betekent dat de erfgenamen het overal over eens moeten zijn. Dat kost vaak veel tijd en de teller van de notaris loopt maar door.

U rept over een eventuele rechtszaak. Daarvoor moet u óók de betreffende notaris raadplegen. Op www.notaris.nl is een klachtenformulier over de afhandeling van de nalatenschap terug te vinden. Misschien kunt u ook uw klacht voorleggen aan een Geschillencommissie Notariaat. Pas in het laatste stadium kunt u naar de rechtbank gaan als u denkt schade te hebben geleden.

Wij beseffen dat u hiermee nauwelijks geholpen bent. Het gaat kennelijk (soms?) om zeer kleine bedragen. Doe wat in uw vermogen zit. Maar u kunt ook geen ijzer met handen breken.