Dagblad010 | Kopzorgen (168) - Afkoopsom

Kopzorgen (168) - Afkoopsom

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

In 2018 ontving mijn vrouw een afkoopsom van haar werkgever om reden dat haar werkplek ophield te bestaan. Deze afkoopsom gold als aanvulling op de uitkering die zij na haar ontslag zou ontvangen. Hierover werd ruim 33 procent aan loonheffing ingehouden. Is dit normaal want zo blijft er weinig over van de ‘aanvulling’?

Antwoord:

Uw vrouw betaalt over het brutobedrag aan inkomsten gewoon haar loonheffing of later (meestal na afloop van het fiscale jaar) haar inkomstenbelasting. We nemen aan dat zij alleen over 2018 een ‘afkoopsom’ (of heet het soms een afvloeiingsregeling?) heeft gekregen. Dat is over haar loonbelastingplicht die voor een heel jaar geldt.

Misschien is het handig om nog eens haar inkomstenbelasting na te gaan. De loonheffing wordt meestal door de werkgever (of de uitkeringsinstantie) ingehouden.

Het kan ook fiscaal voordelig zijn om over drie jaar middeling te doen. Kijk hoe dat werkt op de Belastingdienst of vraag de voorwaarden per telefoon 0800-0543 (gratis).