Dagblad010 | Kopzorgen (183) – Samenlevingscontract?

Kopzorgen (183) – Samenlevingscontract?

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik overweeg om na jaren alleenstaande te zijn geweest samen te gaan wonen met een leeftijdsgenoot, vooral ook om kosten te gaan delen. Deze bijzonder aardige vrouw zou echter liever tegelijkertijd een samenlevingscontract aan willen gaan. Ik bezit een huis en kom over een paar jaar in aanmerking voor een heel goed pensioen. Ik heb ook nog kinderen uit een eerder huwelijk rondlopen. Mijn maandelijkse inkomsten zijn ook aanzienlijk hoger dan van deze vrouw. Waarop moet ik letten?

Antwoord:

Met heel veel zaken moet u rekening houden. U kunt het beste gewoon gaan samenwonen met deze vrouw zonder samenlevingscontract want dat laatste is vrijwel gelijk aan een huwelijk. Als u helemaal veilig wilt zijn kunt u beter bijvoorbeeld een latrelatie aangaan.

Nu kunt u natuurlijk bij zo’n contract en een eventueel huwelijk allerlei waterdichte afspraken maken over de verschillende inbreng in de gezamenlijke boedel. Een notaris speelt hierin een belangrijke rol.

Echter mochten u en deze vrouw onverhoopt weer uit elkaar gaan dan loopt u de kans bij een regulier samenlevingscontract dat u aan haar een alimentatie moet betalen vanwege uw hogere inkomen en dat u uw pensioenrechten met haar moet delen.

Bij niet meer dan ‘gewoon’ samenwonen zonder enige verplichtingen wederzijds heeft u die niet, laat staan bij een latrelatie.

Voorts moet u er rekening mee houden dat bij een samenlevingscontract of huwelijk ook erfrechtelijke aspecten ten aanzien van uw kinderen kunnen ontstaan.

Het is verstandig om zich daarvan te vergewissen en raad te vragen, bijvoorbeeld aan een notaris of allereerst zich te oriënteren op internet.