Dagblad010 | Kopzorgen (187) - AOW en pensioen

Kopzorgen (187) - AOW en pensioen

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik heb een nabestaandenpensioen van mijn overleden man. Daarnaast heb ik AOW als alleenstaande. Hoe lang krijg ik dat nog?

Antwoord:

Uw AOW krijgt u totdat u niet meer alleenstaande bent of één huishouden vormt met een ander. De hoogte van uw AOW voor alleenstaanden is ongeveer ruim 1228 euro bruto per maand per 1 juli 2019.

Als u géén heffingskorting laat toepassen door de uitvoerder van deze overheidsregeling, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dan bedraagt het netto ruim 1158 euro. Maakt u gebruik van heffingskorting door de SVB dan houdt u netto ruim 928 euro over.

Het is altijd de vraag of u wél of niet heffingskorting toepast. Als uw nabestaandenpensioen hoog is, dan lijkt het ons raadzaam om heffingskorting toe te passen. Het hangt namelijk af van uw aangifte en de (grote?) kans daarop dat u aan de fiscus moet bijbetalen of een voorlopige aanslag krijgt. Door al van tevoren heffingskorting te betalen is de kans dat u moet bijbetalen aan de fiscus kleiner. Als u als alleenstaande alléén AOW hebt, is de kans gering als u de heffingskorting door de SVB laat toepassen.

Als het goed is, krijgt u uw nabestaandenpensioen zolang u nog leeft. Dat hangt wél af van het pensioenfonds waarbij u zit. De meeste betalen een nabestaandenpensioen een leven lang uit.