Dagblad010 | Kopzorgen (194) - De kluis bij de bank
mainImage

Kopzorgen (194) - De kluis bij de bank

15 september 2019, 07:31 uur
Geld & Recht

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: [email protected] Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik heb met mijn vier kinderen gezamenlijk een kluis bij een bank. In ons huurcontract staat iets waar ik niet helemaal uit kom. Namelijk: ‘In het geval van overlijden van één van de huurders zullen, behalve de overlevende, ook de erfgenamen van de overledene als zijnde getreden in plaats van de overledene, dezelfde rechten en verplichtingen ten opzichte van het loket hebben als de overledene, mits de erfgenamen de daartoe benodigde formaliteiten hebben vervuld.' Waar bestaan die 'benodigde formaliteiten' uit?

Antwoord:

Daarmee wordt bedoeld dat de wettelijke verplichtingen bij een nalatenschap zijn nageleefd. Immers in een kluis kunnen ook bezittingen zitten die tot de nalatenschap behoren. Zo zal er een verklaring van erfrecht moeten worden overhandigd aan de bank zodat die kan zien of er nog andere erfgenamen aan de orde zijn dan de andere kluisbezitters (uw kinderen). Is dat het geval dan zal de bank waarschijnlijk de kluis blokkeren totdat de nalatenschap naar behoren is afgehandeld.

 


Foto: Pixabay