Dagblad010 | Kopzorgen (199): Schenken van erfenis

Kopzorgen (199): Schenken van erfenis

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik krijg binnenkort een behoorlijke erfenis. Nu wil ik een deel daarvan aan mijn vijf kleinkinderen schenken. Ik ben alleenstaande oudere. Hoeveel mag die schenking per kleinkind bedragen? Er is er eentje bij die nog minderjarig is en pas 14 jaar.

Antwoord:

Uw vrijstelling voor schenking aan een kleinkind is dit jaar €2.173. Jaarlijks komt er iets naar verwachting bij.

Als het kind jonger dan 18 jaar is dan hebben ze een bankrekening waar in het uiterste geval ouders over kunnen beschikken en waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dus in het geval van de 14-jarige is het wellicht mogelijk dat u voor hem/haar spaart tot hij/zij zelf over de bankrekening kan beschikken vanaf 18-jarige leeftijd.

Dan zijn ze voor de wet meerderjarig. Er zijn ook talloze mogelijkheden voor spaarrekeningen voor kleinkinderen. Let wel op de vrijstellingen in uw eigen vermogen in box 3. De algemene vrijstelling dit jaar is voor een alleenstaande €30.360. Voor partners het dubbele.

U hebt ook gevraagd welk tarief de Belastingdienst rekent boven de €2.173 die u per kleinkind dit jaar vrij mag schenken. Dat bedraagt 18 procent. Maar ook hierin zijn er talloze mogelijkheden. Bijvoorbeeld als u voor aflossing van een huishypotheek of voor aflossing van een huis schenkt dan is er tot €102.010 euro schenklastenvrij.

Bel ook als u het te schenken bedrag weet de Belasting Telefoon om precies te bepalen welk tarief u betaalt. De Belasting Telefoon is te bereiken op 0800-0543 (gratis).

 

 


Foto: Pixabay