Dagblad010 | Kopzorgen (202) - Pensioentoeslagen

Kopzorgen (202) - Pensioentoeslagen

mainImage

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik ben 28 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Dit was een opleiding binnenvaartmatroos met internaat. Dus ook met vreemde werktijden: nacht, weekend en daarbij een onregelmatigheid toeslag, die de moeite waard was. In 2012 ben ik met pensioen gegaan. Ik was 62 jaar en drie maanden. Toen bestond nog de VUT. Natuurlijk heb ik ook mijn AOW op tijd gekregen.

Is het u bekend of deze onregelmatige toeslag ook met het pensioen is verrekend?

Antwoord:

Een toeslag voor onregelmatigheid zit vaak in de pensioengrondslag, de basis van uw inkomen. Die onregelmatigheidstoeslag zit meestal ingebouwd in uw pensioen.

 


Foto: Ga-het-na