Dagblad010 | Kopzorgen (220) - Echtscheiding
mainImage

Kopzorgen (220) - Echtscheiding

12 april 2020, 13:22 uur
Geld & Recht

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad.  Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik wil van mijn huwelijkspartner gaan scheiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Antwoord:

In een deel van de gevallen doet dat pijn. U kunt dus beter een eigen echtscheidingsadvocaat nemen. De mogelijkheid is ook een mediator in te schakelen: een gezamenlijke advocaat die voor twee scheidingspartijen optreedt. Een betrekkelijk jong fenomeen: in de eindjaren ’80 overgewaaid uit de Verenigde Staten voor partners die geen vechtscheiding willen en toch uit elkaar willen gaan.

Dat heeft alleen maar zin als partners nog tot op zekere hoogte goed met elkaar overweg kunnen. Mediators zijn wél goedkoper. De advocaat die als mediator optreedt moet met beide partijen goed kunnen omgaan. 

Daarvoor is ook een aparte opleiding in het leven geroepen. Hij/zij houdt ook rekening met de eventuele kinderen uit een huwelijk of een samenlevingscontract.

Het blijft natuurlijk een lastig onderwerp of u met kinderen uit elkaar wil gaan. In het convenant, dat uiteindelijk rechterlijk vast wordt gesteld, zijn er ook vele mogelijkheden voor omgangsregelingen met kinderen.     

 


Foto: Pixabay