Dagblad010 | Kopzorgen (52) - Regels bij een en/en rekening.

Kopzorgen (52) - Regels bij een en/en rekening.

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruikt van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Is er bij bankrekeningen een (juridisch) verschil tussen een en/of rekening en een en/en rekening? Valt het aan te bevelen om echtelieden elkaar een volmacht te geven als een van de twee onverhoopt dement wordt?

Antwoord:

Een en/of-rekening is bedoeld voor partners of voor een ouder en een kind. Vrijwel elke bij ons bekende bank hanteert de term en/of rekening. Het gaat meestal om twee personen – meestal partners -  die allebei over de rekening kunnen beschikken. Een en/en-rekening komt volgens ons niet meer voor.

In het geval van een en/of rekening wordt altijd aanbevolen (bijvoorbeeld met een kind) om vast te leggen voor wie het saldo is. Anders kunnen bij overlijden van de ouder problemen ontstaan met andere erfgenamen. Zelf zijn wij dan ook niet zo’n voorstander van een en/of-rekening met een kind.

Het opnemen van geld kan even gemakkelijk bereikt worden met een machtiging van de ouder aan het kind. Voor meer informatie hierover kunt u uw bank raadplegen. De machtiging wordt meteen stopgezet als een ouder komt te overlijden. Dat laatste moet meteen gemeld worden.

Vaak wordt dan gesteld, maar dan kan ‘mijn kind’ bij een en/of rekening nog over het saldo beschikken voor uitvaartkosten e.d. Dat is misschien wel zo, maar binnen enkele dagen is te regelen dat alle erfgenamen (of de gemachtigde hiervan) over het saldo kunnen beschikken om rekeningen te voldoen e.d. Die betalingen hoeven vaak niet op stel en sprong worden gedaan. Over hoe dat gaat kan elke helpdesk (in geval van overlijden) van een bank u meer informeren.

Bij dementie van een van de ouders kan de ander bij een en/of rekening nog blijven beschikken over het geld. Soms is het ook nodig dat de dementerende onder bewind of zelfs curatele wordt geplaatst. Dat hangt van de situatie af. Bewind is bedoeld voor wie zijn financiële zaken niet zelf kan regelen. Bij curatele komen mensen helemaal onder toezicht te staan van een ander. Dan kan de reguliere en/of rekening bij gehuwden of partners uitkomst bieden.

Mensen worden bij bepaalde vormen van dementie handelingsonbekwaam. Maar een echtpaar kan heel goed doorleven als er één dement is. Pas als de ander is overleden of het zelf ook niet meer aankan, dan is curatele of bewind aan de orde.

 


Foto: Digitaal Dagblad