Dagblad010 | Kopzorgen (85) – Sjoemelen bij erfenis

Kopzorgen (85) – Sjoemelen bij erfenis

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Mijn schoonmoeder is overleden. De erfgenamen zijn schoonvader en vijf kinderen onder wie mijn vrouw. In het nieuwe wettelijke erfrecht is de schoonvader de erfgenaam en krijgen de kinderen een vordering op hun vader die pas tot uitbetaling kan komen als hij ook is overleden. Zijn oudste dochter (géén kinderen en van wie haar man al eerder was overleden) trekt bij schoonvader in en gaat met hem één huishouden vormen. Wat gebeurt er als hij overlijdt?

Antwoord:

Op het moment van het overlijden van uw schoonvader moet zijn bezit of netto vermogen worden bepaald dat na aftrek van de vordering van de kinderen vanwege het overlijden van uw schoonmoeder.

In uw vraag spreekt u wantrouwen uit naar de oudste dochter die na het intrekken mogelijk haar vermogen combineert met dat van haar vader. Toch moeten hoe dan ook die vermogens uit elkaar worden gehouden. Als zij duidelijk de bedoeling heeft om te sjoemelen, dan heeft zij daartoe mogelijkheden.

Daarom zou zij eigenlijk inzicht moeten geven aan haar broers en zussen over de gezamenlijke financiële huishouding en over de vermogensontwikkeling van hun vader.

Uit ervaring weten wij dat dit niet zo gauw gebeurt. Iedereen denkt dat het wel goed zal komen, de familieband niet op het spel wordt gezet en dat als vader is overleden er wel een oplossing wordt gevonden.

Helaas, uit vele van onze brieven blijkt dat juist na overlijden van de langstlevende ouder er problemen in families kunnen ontstaan. Tot aan enorme ruzies en zelfs gerechtelijke procedures toe waardoor men elkaar niet meer wil zien. Soms lopen conflicten zo op dat men op elkaars begrafenis of crematie niet meer komt.

Wat is wijsheid? In de eerste plaats zouden schoonvader en oudste dochter ieder een testament moeten laten opstellen als zij beiden enigszins vermogend zijn. Elke notaris kan hen (niet dus de overige familieleden!) adviseren om het op een goede en eerlijke manier te doen. Nog even los van de dagelijkse uitgaven in het huishouden van uw schoonvader en oudste dochter is dit wel een eerste vereiste.

Inzicht geven in de (jaarlijkse?) financiële handel en wandel van beiden, die één huishouden vormen, ligt dikwijls heel moeilijk. Maar zou ook al een oplossing kunnen bieden. Als zij beiden AOW hebben of als uw schoonvader al AOW heeft, ontstaat ook het probleem dat zij als één huishouden worden beschouwd. Kijk daarvoor op www.svb.nl (Sociale Verzekeringsbank).

 

 


Foto: Digitaal Dagblad