Dagblad010 | Kopzorgen (92) - wilsbeschikking

Kopzorgen (92) - wilsbeschikking

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik ben alleenstaand. Is het mogelijk om zelf een brief op te stellen waarin ik al mijn bezittingen bij overlijden nalaat aan mijn zus. Is dat als testament rechtsgeldig en wat moet er eventueel beslist instaan? Ik maak liever geen notariskosten.

Antwoord:

Het is alleen mogelijk om met een zogenoemd codicil uw boedel na te laten aan wie u wil. Deze wilsbeschikking moet wel eigenhandig geschreven zijn (mag niet zijn getypt) en moet ook netjes gedateerd en ondertekend worden.

In een codicil kan een beperkt aantal regelingen worden opgenomen zonder dat een notariële akte noodzakelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een legaat van duidelijk en afzonderlijk omschreven sieraden, meubels en andere roerende goederen. Daarin kunt u ook uw wensen voor uw begrafenis of crematie vastleggen.

Echter uw geld en ander vermogen, bijvoorbeeld uw huis, kunt u niet met een codicil aan eenieder nalaten. Daarvoor komen de wettige erfgenamen in aanmerking. Als uw zus niet de enige wettige erfgenaam is, dan zult u voor het nalaten aan haar van uw geld een testament moeten laten opmaken. Een codicil is dus geen alternatief voor een testament. Het is ook belangrijk dat u deze wilsbeschikking in een brief op een belangrijke plaats in uw huis achterlaat, zodat degene die uw dood afhandelt deze kan vinden. Ter zekerstelling dat er aan uw wil wordt voldaan is het natuurlijk ook wel handig dat u aan wie u uw boedel wil toebedelen op de hoogte stelt van uw codicil.


Foto: Digitaal Dagblad