Dagblad010 | Kopzorgen (98) - Het nut van ANBI's

Kopzorgen (98) - Het nut van ANBI's

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Ik ben op een mooie leeftijd, heb geen wettelijke erfgenamen, dus valt er na te denken over mijn nalatenschap. Met het oog op belastingen denk ik aan een goed doel. Ik heb inmiddels al een gift gedaan aan een kerkorgelgroep van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Hoe reageert de belastingdienst hierop en moet ik zelf maatregelen nemen?

Antwoord:

Uw nalatenschap kunt u per testament geheel of gedeeltelijk bestemmen voor bepaalde goede doelen. Voor als zodanig erkende ‘goeddoelinstellingen’ is geen schenkings- of erfbelasting verschuldigd. Het gaat hierbij om Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) die belastingvoordelen bieden bij erven, schenken en giften

Het zijn vaak kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of andere instellingen. Op de site van de Belastingdienst is een lijst te zien van deze goede doelen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen vallen daar sowieso onder. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Wilt u precies weten of de instelling aan wie u wil nalaten onder deze vrijstelling valt, vraag dat dan aan de notaris waar u toch moet zijn voor het opmaken van het testament want dat is daarvoor nodig. Als er namelijk helemaal geen wettelijke erfgenamen (familie) te vinden zijn, zal uw nalatenschap aan de staat vervallen indien u geen testament hebt laten opstellen. Een deel van de ANBI’s neemt de notariskosten voor zijn rekening omdat het er toch al zit aan te komen.

Op de site van de Belastingdienst is ook terug te vinden over het (deels) aftrekbaar zijn van giften voor de inkomstenbelasting.


Foto: Digitaal Dagblad