Dagblad010 | Boeganker voor Theo van Ravesteyn (MSC)

Boeganker voor Theo van Ravesteyn (MSC)

mainImage
Theo van Ravesteyn (r)

Theo van Ravesteyn heeft van het Havenbedrijf Rotterdam het boeganker gekregen. Het boeganker is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen die gedurende vele jaren vanuit een leidinggevende positie, als boegbeeld, een vitale bijdrage hebben geleverd aan de Rotterdamse haven.

Theo van Ravesteyn heeft 34 jaar voor MSC gewerkt. Sinds hij managing director van MSC Nederland is geworden, zijn de calls van MSC containerschepen vertienvoudigd. Naast zijn werk voor MSC Nederland was Theo van Ravesteyn jarenlang actief bestuurslid van de Vereniging van Rotterdamse cargadoors, de VRC. Vanuit die functie was hij onder andere verantwoordelijk voor de VRC Cluster grenscontroles.

Ook zette hij zich actief in voor de ontwikkeling van de ‘Çontainer Exchange Route’ waardoor straks containers tussen de terminals efficiënter kunnen vervoerd worden en nam deel aan het sectoroverleg container binnenvaart. Onlangs nog werd de ‘West Brabant Corridor’ opgericht om op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven lading te bundelen. Deze corridor is daarvan het eerste concrete initiatief.  

Van Ravesteyn - een van de stimulatoren achter het cargadoorscafé en van de verladerslunch op de Shiplink beurs - verlaat MSC Nederland vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.


Foto: GHR