Dagblad010 | D66 Rotterdam wil geen versoepeling privacywet

D66 Rotterdam wil geen versoepeling privacywet

mainImage
Inzet: raadslid Chantal Zeegers

De vraag of het wenselijk, geoorloofd of zelfs harde noodzaak is om bij de strijd tegen drugssmokkel in de Rotterdamse haven de privacywetgeving te versoepelen, daar zal D66 niet juichend met ja op antwoorden. GroenLinks en de PvdDieren evenmin. 

‘’Ja, privacywetgeving is streng, maar met een reden. Het merendeel van de Rotterdammers is tenslotte te goeder trouw. Zij moeten kunnen leven in vrijheid zonder dat de staat en andere instanties over de schouder meekijken bij elke stap’’, laat fractievoorzitter Chantal Zeegers van het Rotterdamse D66 weten.

‘’En ja, wij zetten ons ook in voor een effectieve bestrijding van illegale drugsbendes die geweld gebruiken. En wij zien óók dat er veel verbetering mogelijk is in de aanpak van drugs- en cocaïnehandel’’, voegt ze eraan toe. ‘’Maar vragen ons wel af of het nodig is om daarbij privacywetgeving als verdachte aan te wijzen. Het EUR-rapport beveelt namelijk aan om de kennis over de mogelijkheden binnen de privacywetgeving te vergroten. En wat ons betreft, is de conclusie dat die wet een belemmering vormt, dus vooralsnog voorbarig.’’

D66 gelooft niet dat versoepeling van de privacywetgeving de sleutel is tot alle antwoorden. Dat heeft het al eerder laten merken bij de aanpak van woonoverlast. ‘’We hechten aan het in de grondwet verankerde recht op privacy. Persoonlijke vrijheid begint met het recht op de eigen persoonlijke levenssfeer. Daarom dient de overheid hier uiterst zorgvuldig, terughoudend en transparant mee om te gaan.’’

De fracties van D66, PvdDieren en GroenLinks willen daarom onder meer van burgemeester Aboutaleb weten welke specifieke artikelen in de verschillende privacywetten zorgen voor belemmeringen in het uitwisselen van persoonsgegevens tussen instanties in de haven? En ook waar die belemmeringen uit bestaan?