Dagblad010 | Havenveiligheid wordt met korreltje zout genomen
mainImage

Havenveiligheid wordt met korreltje zout genomen

29 juli 2020, 17:12 uur
Haven

Wéér is een toename van het aantal overtredingen vastgesteld bij raffinaderijen, tankopslagbedrijven en chemiefabrieken waarvan het merendeel in Rotterdam staat. De Provincie Zuid-Holland publiceerde onlangs de jaarlijkse rapportage over het toezicht op risicovolle bedrijven. Ze blijken een stevige lijst aan problemen veroorzaakt te hebben rond aftakelen. Bovendien waren er veel stroomstoringen.

De fractie van GroenLinks heeft daar vaker tegen geprotesteerd, maar het lijkt alsof dit aan dovemansoren is gericht. ‘’Inwoners van onze stad moeten ervan uit kunnen gaan dat zij in een veilige leefomgeving wonen en bedrijven op Rotterdams grondgebied hebben zich aan de regels te houden’’, zegt raadslid Stephan Leewis, die van havenwethouder Van Gils wil weten of hij nog steeds van mening is dat de veiligheidscultuur in de Rotterdams haven niet onder druk staat?

‘’Hoe verklaart hij dat het aantal incidenten in 2018 eenmalig zou pieken niet bewaarheid is geworden?’’


Foto: ANP