Dagblad010 | Verhoogd spoorviaduct bij Calandbrug Rozenburg
mainImage

Verhoogd spoorviaduct bij Calandbrug Rozenburg

Afbeelding is niet meer beschikbaar
22 maart 2018, 19:23 uur
Haven

Het Havenbedrijf Rotterdam gunt aannemersconsortium SaVe de opdracht tot het bouwen van de onderbouw voor het Theemswegtracé. De opdracht omvat het bouwen van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief twee stalen boogbruggen halverwege de Havenspoorlijn.

De opdracht is een deelproject van de aanleg van het Theemswegtracé; zo volgt na oplevering een fase waarin de bovenbouw wordt aangelegd, bestaande uit het spoor inclusief alle daarbij behorende systemen.

Met de aanleg van het gehele Theemswegtracé is een investeringsbedrag gemoeid van circa 300 miljoen euro. De Europese Unie stelt 62 miljoen subsidie beschikbaar. Het resterende bedrag wordt gedragen door het Havenbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Havenbedrijf Rotterdam coördineert, ontwerpt en realiseert het project in samenwerking met ProRail. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in de loop van 2018 en zijn ze gereed in 2020. Het SaVe-consortium bestaat uit bouwbedrijven Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants.

Capaciteitsknelpunt

Het Theemswegtracé is een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven.

Door de verwachte groei van het spoorvervoer en van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven voorziet het Havenbedrijf een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. De aanleg van het Theemswegtracé is een oplossing voor dit knelpunt. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Door het verleggen van de spoorlijn over de Rozenburgsesluis en via de Theemsweg wordt het toenemende treinverkeer, van en naar Europoort en de Maasvlakte, niet meer belemmerd door het scheepvaartverkeer. Hiermee wordt de doorstroming flink verbeterd.


Foto: Digitaal Dagblad