'Passend onderwijs werkt, maar niet voor alle leerlingen'

24 September 2020, 08:45 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Kinderen die extra hulp nodig hebben op school, zijn daar over het algemeen tevreden over. Dat schrijft Trouw op basis van een een enquête die de Kinderombudsvrouw afnam onder 10- tot 18-jarige kinderen met een zorgbehoefte. Uit de enquête blijkt echter ook dat het passend onderwijs voor leerlingen met complexe behoeften stagneert.

In het voorjaar verscheen de eindevaluatie van vijf jaar passend onderwijs in Nederland, maar de leerlingen zelf kwamen daarin volgens de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer onvoldoende aan het woord. Daarom zette zij een enquête op waar zich in twee weken tijd uit eigen beweging 184 kinderen voor aanmeldden.

"De basisondersteuning vinden zij op orde. Met alleen dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid, autisme, somberheidsklachten of een lichamelijke beperking weten scholen wel raad. Het wordt lastiger als zich meerdere bijzonderheden tegelijkertijd voordoen", stelt Kalverboer. Kinderen met zorgbehoeften in het regulier onderwijs zijn minder positief over hun ondersteuning dan die in het speciaal onderwijs, maar wel weer tevredener over hun gevoel van veiligheid en de inclusiviteit.


Door: ANP