'11 procent studentes slachtoffer seks zonder instemming’

9 June 2021, 09:27 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Ruim een op de tien vrouwelijke studenten in Nederland heeft tijdens haar studie seks gehad zonder dat zij daarmee instemde. Bij mannen gaat dat om 1 procent, meldt Amnesty International op basis van representatief onderzoek door I&O Research. Amnesty gaat het gesprek aan met universiteiten en hogescholen over hoe zij studenten betere bescherming kunnen bieden tegen seksueel geweld.

Ruim duizend Nederlandssprekende hbo- en wo-studenten kregen in het onderzoek de vraag voorgelegd of er bij hen wel eens seksueel contact was geweest zonder hun instemming. Meestal was er dan sprake van aandringen of doorgaan zonder te checken of de ander het wel wilde. In 10 procent van de gevallen werden slachtoffers gedwongen met fysiek geweld. Ruim de helft van de slachtoffers beschouwde de ervaren seks zonder instemming niet als verkrachting. Velen vonden de gebeurtenis niet ernstig genoeg of voelden zich medeverantwoordelijk.

Verkrachting is nu strafbaar als er sprake is van dwang, geweld of bedreiging door de dader. Vorig jaar kwam minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) met een aangescherpt wetsvoorstel. Daarin staat dat verkrachting strafbaar moet zijn als de een wist dat de ander geen seks wilde, maar toch doorzette.

Veiligheid

Uit eerder onderzoek van Amnesty bleek dat een op de vijf van alle Nederlandse vrouwen ouder dan zestien jaar seks zonder eigen instemming meemaakte. Onder mannen was dat 3 procent.

Volgens de mensenrechtenorganisatie moeten hogeronderwijsinstellingen meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en het welzijn van studenten. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 60 procent van de ondervraagden niet weet waar op hun onderwijsinstelling zij hulp kunnen krijgen na verkrachting. "Om te beginnen moeten hogescholen en universiteiten gedegen protocollen opstellen en duidelijk en regelmatig hierover communiceren met hun studenten", aldus directeur Amnesty Nederland Dagmar Oudshoorn. Oudshoorn zegt geschokt te zijn door het aantal slachtoffers onder studenten.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreekt van een "hardnekkig" en "wijdverspreid" probleem waar te veel studenten het slachtoffer van worden. LSVb-voorzitter Lyle Muns noemt het pijnlijk om te zien hoe grootschalig het seksueel misbruik is. "Dit is onacceptabel en vergt meer aandacht en actie van zowel onderwijsinstellingen als de studentengemeenschap."


Door: ANP