Asiel kost Rutte IV miljarden euro’s meer dan begroot

27 March 2023, 23:08 uur
Landelijk
mainImage
ANP

De kosten voor asiel vallen dit jaar ruim 3 miljard hoger uit dan eerder begroot. Dat zeggen bronnen rond het kabinet-Rutte IV en de coalitie tegen NRC. Het gat wordt veroorzaakt door hogere aantallen asielzoekers en het gebrek aan opvangplekken.

Komende weken buigen de ministeries en de coalitiepartijen zich zoals gebruikelijk over aanpassingen aan de begroting. Eind april hoopt minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) het resultaat daarvan in de Voorjaarsnota te kunnen presenteren. De forse asieltegenvaller betekent dat het kabinet bij het opnieuw verdelen van geld al bij voorbaat minder kan dan gehoopt.

Daarmee is de asielcrisis niet alleen een logistieke, maar ook een financiële puzzel voor het kabinet geworden. Hoewel de precieze asielkosten pas aan het eind van het jaar duidelijk zijn (die hangen immers samen met hoeveel asielzoekers uiteindelijk in 2023 naar Nederland komen), worden de extra kosten nu al ingeschat op meer dan 3 miljard euro. De opvang van Oekraïners valt buiten deze kosten; zij worden namelijk door gemeenten opgevangen. Ter vergelijking: de begroting van de politie komt uit op 6,4 miljard euro.


Door: ANP