Belastingbetaler krijgt vanaf eind 2024 eigen belangenbehartiger

1 June 2023, 18:14 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Een speciale belangenbehartiger moet vanaf eind 2024 opkomen voor de belastingbetaler, bijvoorbeeld als deze in conflict raakt met de fiscus. Het ministerie van Financiën heeft hiervoor een 'kwartiermaker' aangewezen die moet kijken hoe de organisatie rond deze belangenbehartiger eruit moet zien.

Het gaat om een concept dat lijkt op de Amerikaanse 'Taxpayer Advocate'. Kamerlid Pieter Omtzigt en de partij waarvan hij in het verleden lid was, het CDA, pleiten al langer voor een vorm van een belastingombudsman. De persoon of club die straks de belangen van belastingbetalers behartigt, moet de relatie tussen overheid en burger bovendien helpen verbeteren, een thema dat sinds het toeslagenschandaal hoog op de politieke agenda staat.

De belangenbehartiger moet burgers en bedrijven helpen "die in de uitvoering vastlopen met hun dossiers". Ook kan er hulp geboden worden als een conflict met de Belastingdienst of de Dienst Toeslagen financiële gevolgen kan hebben. "De rechtshulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van burgers en bedrijven", schrijft het ministerie van Financiën.

Staatssecretarissen Marnix van Rij (Belastingdienst) en Aukje de Vries (Toeslagen) willen dat de onafhankelijke partij, die "aan de kant van burgers en bedrijven staat", de bestaande dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aanvult. De kwartiermaker, die kijkt hoe de belangenbehartiger moet werken en hoe bijvoorbeeld diens onafhankelijkheid wordt ingericht, wordt binnenkort aangewezen.